Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
102
Our cellar is overrun with rats
and mise.
Pi<j is a more usual word for
swine.
Boar is the male, sow is the
female.
Hog is said of tame swine,
boar of wild.
Do you see these goats on the
top of the crags?
The male is a he-goat, the
female a she-goat.
The young ones are called kids.
CHAP. XXVHI.
Birds.
The common denomination of
birds is: »fowls."
There are domestic fowl, water
fowl, field fowl and moun-
tain fowl.
The three last are all wind
fowl.
We must howerer except ducks
and geese.
A fowl is sometimes synono-
mous with a »hen."
The cock wears a fine red comb
on his head.
Cock and hen are used to ex-
press the male and female in
speaking of most birds.
A game-cock is a very coura-
geous «species trained up for
cock-fighting.
He has large, strong spurs.
The general name for domestic
fowls is poultry.
Onze kelder is vol ratten en
muizen.
Pig (varken) is het gebruike-
lijke woord voor »zwijn."
Het mannetje is de heer, het
wijfje de zog.
Hog zegt men van tamme,
boar van wilde zwijnen.
Ziet gij die geiten op de top-
pen van de rotsen?
Het mannetje heet bok, het
wijfje geit.
De jonge heeten h'ds.
HOOFDSTUK XXVIH.
Vogels.
De algemeene naam van vo-
gels is tfoicls."
Er zijn huis-, water-, veld-
en bergvogels.
De drie laatste soorten zijn
allen wilden.
Wij moeten evenwel de een-
den en ganzen uitzonderen.
Foid beteekent ook somtijds
hetzelfde als hen.
De haan heeft een fraaijen
rooden kam op zijn kop.
Cock en hen worden, als men
van vogels spreekt, meestal
gebruikt, om het geslacht
te kennen te geven.
Een vechthaan is een zeer
moedige soort, welke met
opzet voor het hanengevecht
wordt groot gebragt.
Hij heeft groote, sterke spo-
ren.
De algemeene naam van huis-
vogels is poultry.