Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
101
saddle-horres, coach-horses,
draught-horses and hunters.
Large animals of a ferocious
character and dangerous to
man are called: »wild
beasts"
The principal of these are the
liott, lioness, tiger, tigress,
the panther, leopard, hyena,
lynx , hear, wolf and fox.
The eZephant is the largest and
niostinfeHigent of quadrupeds.
The camel and dromedary are
the most patient.
Have you ever seen a wnicorn?
What an enormous baboon
there is at the mewag-erie.
ilfonkeys play all sorts of
funny tricks.
Apes are proverbial for their
love of imitating.
I n^ver yet sav? a Sadger-hunt.
The skin of the beaver makes
the best hats.
There's an immense quantity
of rabbits in the neigh-
bouring wood.
What afrightinl animal a hed-
gehog is!
Otters live more in water than
on land.
The marten is a great destroyer
of poultry.
A ferret may be used to hunt
rats with.
His nature and exterior are
very much like a weasel's.
The dormouse has had a good
long nap.
paarden, rijpaarden, koets-
paarden , trekpaarden en
jagtpaarden.
Groote dieren van een roof-
zuchtigen aard, en die gevaar-
lijk zijn voor den mensch, wor-
den wilde heesten genaamd.
De voornaamste van dezen zijn
de leeuw, leeuwin, tijger, tij-
gerin, panther, luipaard, hye-
na, losch, beer, wolf en vos.
De olifant is het grootste en
verstandigste viervoetige dier.
De kameel en de drommedaris
zijn de geduldigste.
Hebt gij ooit een eenhoorn ge-
zien?
Welk een ontzaggelijk groote
baviaan is er in de menagerie.
De apen maken allerhande pot-
sen.
De apen zijn wegens hun zucht
tot navolgen tot een spreek-
woord geworden.
Ik heb nog nooit een dassen-
jagt gezien.
Van het vel van den bever
maakt men de beste hoeden.
Er zijn zeer vele konijnen in
het naburige bosch.
Welk een afzigtelijk dier is
het stekelvarken !
De otters leven meer in het
water dan op het land.
De marter is een groot vijand
van gevogelte.
Een fret kan gebruikt worden
om ratten te vangen.
Zijn aard en uiterlijk gelijken
veel op die van de wezel.
De marmot heeft een goed lang
slaapje gedaan.