Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
100
they are a month or two
old.
Our old cat is an excellent
mouser.
A male-cat is called a ton-
cat.
A very youug cat is a kitten.
A male ass is called a jack-ass
and the female a jenny-ass.
Sometimes an ass is called a
donkey, a neddy.
Mules are used in Spain in-
stead of horses and asses.
This stallion cost me £ 800
in Forishire.
He always rides a grey horse.
A very young male-horse is
called a colt, the /emale
is a filly.
While too young for use they
are called foals.
Perhaps no Zanguage is so
rich as English, in ex-
pressions for horses.
We use steed as a poetical
word,
Charjrer for a war-horse,
Barb for a JBarbary horse.
Pony for a small horse.
Nag the same,
Hack a horse we needn't mind
tiring,
Roadster a good horse for a
journey and Jade a worm
out, good for nothing horse.
Besides we have race-horses.
één of twee maanden oud
zijn, puppies genoemd.
Onze oude kat vangt veel
muizen.
Een kater wordt tom-cat ge-
noemd.
Een katje is a kitten.
Een ezel wordt jack-ass en
eene ezellin jenny-ass ge-
naamd.
Soms wordt een ezel donkey
of neddy genoemd,
In Spanje gebruikt men muil-
ezels in plaats van paarden
en ezels.
Deze hengst kost mij in York-
shire 800 pond (9600 gul-
den,)
Hij rijdt altijd op een schim-
mel.
Een jonge hengst wordt colt
en een jonge merrie filly
genoemd.
Zoo lang zij te jong zijn om
gebruikt te worden, noemt
men ze veulens.
Misschien is geen taal zoo
rijk in woorden voor paar-
den als de Engelsche.
Men gebruikt steed in de
poëzij.
Charger voor een strijdros,
Barb voor een Barbarijsch
paard,
Pony voor een klein paard.
Nag voor hetzelfde.
Hack voor een paard dat men
niet behoeft te sparen.
Roadster een goed paard voor
een reis, en Jade (knol)
voor een oud paard, dat
nergens meer toe deugt.
Daarenboven hebben wij ren-