Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
99
There was but an ewe and
a ram left from the whole
flock.
We have a large quantity of
cattle on our estates.
Many of our stags are quite
tamo.
Those stag-looking, specldeA
animals, with large broad
horns are /aZlow deer.
We shot a fine hart this mor-
ning.
Hinds and does are always
spared by the huutsmen.
Look at that beautiful little
fawn.
I've taken the liberty of send-
ing you a hare.
We coursed a leveret with
two greyhounds.
There arc many different sorts
of dogs.
» Hounds" is a general name
for short-haired luinting-
I've got a most capital poin-
ter.
i^aniels are perhaps the pret-
tiest of all dogs.
Poodles and Newfoundland
dogs are the best for the
water.
Count E. has a pack of 60
Carriers.
Shehas a very nice little Zap-
dog.
What an ugly, wicibus-loo-
king pug that is.
A female dog is called a
bitch.
Dogs are called puppies till
Van de heele kudde was
slechts eene ooi en een
ram overig.
Wij hebben een groote me-
nigte vee op onze landgoe-
deren.
Vele van onze herten zijn ge-
heel tam.
Deze gevlekte dieren, die er
als herten uitzien, met
groote breede horens, zijn
damherten.
Wij schoten dezen morgen
een fraai hert.
Hinden en reeën worden al-
tijd door de jagers gespaard.
Zie dat schoone jonge hert.
Ik ben zoo vrij geweest, u
een haas te zenden.
Wij vervolgden een haasje
met twee windhonden.
Er zijn vele verschillende
soorten van honden.
Hounds is de algemeene naam
voor kortharige jagthonden.
Ik heb een voortreffelijken
speurhond.
De patrijshonden zijn mis-
schien de mooiste.
Poedels en Newfoundlandsche
honden zijn de beste in
het water.
Graaf E. heeft een troep van
60 (haas-) honden.
Zij heeft een zeer lief schoot-
hondje.
Welk een leelijke, afschuwe-
lijke mop is dat.
Het wijQe van den hond wordt
teef genoemd.
Honden worden, zoolang zij