Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
98
What complete success the
tenov met with!
He was encored three times.
1 never heard such a clap-
ping in all my life.
How does the new treble ple-
ase you.
For how long has she been
engaged?
What a charming new iaZlet
they have brought out!
I went to see it the night
before last.
Nothing can be moremagni-
fieent than the dresses.
AVhat an exquisite dancer
Miss E, is!
She seems to swim through
the air.
The other dancers are also
very good.
She is very well supported
throughoMf.
The other actors play up to
her.
Hark! the orchestra is stri-
king up.
CHAP, XXVII.
Knimals,
All four-footed animals are
called quadrupeds.
Some are domestic, others
wild animals.
The farmer brought home a
bull, a cow and a lamb.
A young bull is a steer, a
young cow a heifer.
Hoe allergunstigst werd de
tenor opgenomen!
Hij werd driemaal terug ge-
roepen.
In heel mijn leven hoorde
ik zulk een geklap (applau-
dissement) niet.
Hoe bevalt u de nieuwe so-
praan ?
Voor hoe lang is zij aangeno-
men?
Welk een fraai nieuw ballet
hebben zij opgevoerd !
Ik heb het eergisteren gezien.
De kostunies zijn allerprach-
tigst.
Welk eene uitmuntende dan-
seres is Mejufvrouw E!
Zij schijnt in de lucht te
zweven.
De andere dansers zijn ook
zeer goed.
Zij wordt in het geheel goed
ondersteund.
De andere tooneelspelers on-
dersteunen haar goed.
Hoor! de muzijk begint.
HOOFDSTUK XXVII,
Dieren,
Alle viervoetige dieren wor-
den quadrvpeds genoemd.
Sommigen zijn huis-, ande-
ren wilde dieren.
De pachter heeft een stier,
een koe en een lam naar
huis gebragt.
Een jonge bul wordt steer en
eene jonge koe hei/er ge-
noemd.