Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
CONTENTS.
Chapter. Page.
I. CoropUments, Modes
of address and conven-
tional Phrases. 1
II, Visiting and Inviting. 6
III. Age of persons. 9
IV. Health and Sickness. 11
V. Accidents. 16
VI. Parts of the body. 19
VII. Faculties and Attri-
bates of the body. 22
VIll. Faculties and Attri-
butes of themind.Feel-
ings. 25
IX. Virtues, Vices, Pas-
sions. 29
X. Dressing. 38
XI. Ladies'work. 42
Xn. Months, Days, Parts
of the Day, Hours. 45
XIII. Periods and Epochs. 48
XIV. Weather and Seasons. 51
XV. Trees, Flowers and
Plants. 54
XVI. Country. 59
XVII. Town. ' 63
XVIII. House. Lodgings. 66
XIX. Furniture and House
utensils. 70
XX. Domestic Connexions,
Relations and Acquain-
tances, Servants. 74
XXI. Breakfast. 78
XXII. Dinner, Tea, Supper. 80
XXIII. Letter-writing. 87
XXIV. Writing and Drawing
Materials. 89
XXV. Music and Singing. 93
XXVI. Theatre. 96
XXVIT. Animals. 98
INHOUD.
Bladz.
6
9
Hoofdstuk.
1. Pligtplegingen, Wijzen
om iemand aan te spre-
ken eu gebruikelijke
Gezegden.
11. Bezoek en Uitnoodi-
III. Ouderdom van perso-
nen.
IV. Gezondheid en Ziekte. 11
V. Ongelukken. 16
VI. Deden van het lig-
chaam. 19
VII. Krachten en Eigen-
schappen vau het lig-
chaara. 22
Vin. Vermogens eu Eigen-
schappen van den
geest. Gevoelens. 25
IX. Deugden, Ondeugden,
Driften. 29
X. Kleeding. 38
XI. Vrouwelijke werk-
zaamheden. 42
xn. Maanden, Dagen, ge-
deelten van den dag,
TJren. 45
XIII. Tijdperken. 48
XIV. Het Weder eu de Jaar-
getijden. 51
XV. Boomen, Bloemen en
Planten. 54
XVI. Het Land. 59
XVII. De stad. 63
XVIII. Het huis. DeWouingen. 60
XIX. Meubelen en Huisraad. 70
XX. Familiebetrekkingen,
Verwantschap, Kennis«
sen. Dienstboden. 74
XXI. Het ontbijt. 78
XXII. Het Middagmaal, de
Thee, het Avondeten. 80
XXm. Briefschrijven. 87
XXIV. Schrijf, en Teekenbe-
hoeften. 89
XXV. Muzijk eu Zang. 93
XXVI. Tooneel. 90
XXVII. Dieren. 98