Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
96
I've not sung a note these
three months.
What a clear and powerful
voice she has!
His voice is a little husky.
Does she sing the first or
the second part?
He usually sings the solos.
The choruses were admirably
sung.
How well he jnodulates his
voice to the size of the room!
How perfectly she executes
her shakes!
What a harsh voice she has.
What a screaming she makes.
CHAP. XXVI.
Theatre.
I'm very fond of the theatre.
Do you go often to the play ?
Which theatre do you go to?
We are going to the court-
theatre (the opera, one
of the suburb-theatres).
What is to be performed?
It is a tragedy (comedy,
drama).
There's to be a new piece
to morrow night.
Have you seen the list for
the enswing week?
We have most excellent actors
aud actresses at the court-
theatre.
It must be time to be going.
Ik heb sedert drie maanden
niet gezongen.
Welk een heldere en krach-
tige stem heeft zg !
Zijn stem is een weinig dof.
Zingt zij de eerste of de
tweede partij?
Hij zingt gewoonlijk de solos.
De koren werden bewonde-
ringswaardig gezongen.
Wat wijzigt hij zijn stem naar
de grootte van de kamer!
Hoe volkomen voert zij de
trillers uit!
Welk een krassende stem
heeft zij.
W^at schreeuwt zij.
HOOFDSTUK XXVI.
Tooneel.
Ik houd zeer veel van het
tooneel.
Gaat gij dikwijls naar den
schouwburg ?
Naar welken schouwburg
gaat gij?
Wij gaan naar den schouwburg
van het hof (de opera,
een van de schouwburgen
der voorsteden).
W^at zal er gegeven worden?
Het is een treurspel (blij-
spel , tooneelstuk).
Morgen avond zal er een
nieuw stuk zijn.
Hebt gij de lijst voor de vol-
gende week gezien?
Wij hebben aan het hoftheater
voortreffelijke tooneelspe-
Iers en tooneelspeelsters.
I Het zal tijd zijn om te gaan.