Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
94
How do you like the guitar ?
It's a very poor instrument in
itself, but it does well
enough to accompany the
voice.
My /auourite instrument is the
violin.
It certainly is a perfect in-
strument, but by far the
most di/ficult.
It also suffers the leats me-
diocrity.
The violoncello is likewise a
delightful instrument.
Very true, but it requires
first rate execution.
In good hands, it will pro-
duce as dedicate tones as
the violin.
Do you know what tune that
organ is playing?
It's a well known air ; I think
it's from one of the operas.
He is a celebrated player
on the horn.
How soft and meZodious the
notes sound.
Hark! how distant it seems
to be.
There's to be a concert next
week for the ienefitofthe
un/ortunate sufferers by the
inundation.
There will be a per/ormance
on four clarinets.
Wind instruments are best
adapted for the open air.
The English are not very
/amous musicians.
Yet, in no place does music
meet with greater encour-
agement.
Hoe bevalt u de guitar?
Het instrument is op zich zelf
zeer armzalig, maar het
voldoet vrij wel tot bege-
leiding van den zang.
De viool is mijn geliefkoosd
instrument.
Het is zekerlijk een volmaakt
instrument, maar ook verre
weg het moeijelijkst.
Het verdraagt ook het minst
de middelmatigheid.
De violoncel is ook een heer-
lijk instrument.
Dat is waar , maar het vor-
dert eene echt meesterlijke
behandeling.
Onder goede handen, brengtzij
even zulke gevoelvolle too-
nen voort, als de viool.
Weet gij welke wijs dat draai-
orgel speelt?
Het is een bekend liedje; ik ge-
loof dat het uit eene opera is.
Hij is een beroemd hoorn-
speler.
Hoe zacht en welluidend zijn
de toonen.
Hoor ! hoe ver van hier schijnt
het te zijn.
Er zal in de volgende week
een concert zijn, ten voor-
deele van de ongelukkigen
door de overstrooming.
Er zal een stuk voor 4 klari-
netten gespeeld worden.
Blaas-instrumentenzijn de ge-
schiktste in de open lucht.
De Engelschen zijn geen
groote musici.
Doch nergens vindt de muzijk
meer aanmoediging.