Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
93
1 want a couple of small mem-
orandum-books (notebooks)
One must be ruled , the other
plain.
Send me a dozen ruled copy-
books.
CHAP. XXV.
Music and Singing.
Do you play any instrument?
I am very fond of music,
but I can't play.
I am no musician, but I've
a good ear.
I can play a little on the flute,
or, I play the flute a little.
He is a perfect pianist.
He has a most excellent
method.
With what wonderful rapidity
he runs over the keys!
Nothing can be more mas-
tery than his flngering.
There's great skill in his exe-
cution.
He plays with uncommon
taste.
They are the two flrst players
in Europe.
The one plays with more en-
ergy and g'enius, the other
with more puriiy and cor-
rectness.
Do you like the harp?
It's not much in vogue.
It's much more in vogue in
London.
The harp, when played well,
is the suWimest instrument
that exists.
Ik heb een paar kleine aan-
teekeninghoekjes noodig.
Het één moet gelijnd zijn en
het ander wit.
Zend mij een dozijn gelijnde
schrijfboeken.
HOOFDSTUK. XXV.
Muzijk en Zang.
Bespeelt gij een instrument?
Ik houd zeer vee] van muzijk ,
maar ik kan niet spelen.
Ik ben geen musicus, maar ik
heb een goed gehoor.
Ik speel een weinig fluit.
Hij is een volmaakte pianist.
Hij heeft een zeer goede me-
thode.
Met welk een verwonderlijke
snelheid loopt hij over de
toetsen.
Zijn vingerzetting is regt
meesterlijk.
Zijne uitvoering is vol vuur.
Hij speelt met zeer veel smaak.
Zij zijn de twee beste spelers
in Europa.
De een speelt met meer kracht
en geest, de ander met
meer zuiverheid en naauw-
keurigheid.
Houdt gij van de harp!"
Zij is niet zeer in zwang.
Zij is in London veel meer
inde mode (en vogue).
Als de harp goed bespeeld
wordt, is zij het verhe-
venste instrument.