Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
92
Why, what are you doing?
You are cutting my pen in
the middle.
You asked me to cut your pen.
A pen may be cut at any part,
but it can be made or mend-
ed. only at the quill-end.
Before a quill has been cut,
we say : »to make a pen";
after it has been made, we
• say: «to mend" it.
Could you oblige me with a
penknife ?
You haven't yet ruled your
paper.
I must buy a slate for the
little child to scriible on;
a slatepencil al so.
Do j'ou like a soft or a hard
pen?
Rather soft, but not too point-
ed.
You've forgotten to nib the
pen.
Here, try it again. — Now
it will do very well.
See , whata blot you've made.
The slit in this pen is too
long.
Go and fetch me my seal.
Do you want a whole sheet
of paper ?
No; a single leaf will do.
Lend me your sponge to
wipe my slate.
Show me your writing when
you have finished that page.
Have you seen my a?bum?
It is beautifully bound. What
may the binding of such
an album cost?
Ach! wat doet gij ? Gij snijdt
mijne pen midden door.
Gij vraagdet mij of ik uw
pen wilde snijden.
Een pen kan overal gesneden,
maar alleen aan het einde
der schacht yermaafci worden.
Voor dat de schacht aangesne-
den is, zegt men : »to mdke
a pen\ nadat zij aangesne-
den is: ito mend."
Zoudt gij mij een pennemes
willen leenen?
Gij hebt uw papier nog niet
gelijnd.
Ik moet een lei voor mijn
kind koopen , om er op te
krabbelen, en ook een grift.
Schrijft gij met een slappe
of een stijve pen?
Eenigzins slap, maar niet te
puntig.
Gij hebt vergeten de pen af
te punten.
Hier : beproef ze nog eens. —
nu zal ze wel goed zijn.
Zie eens, welk een vlek gij
gemaakt hebt.
De spleet van deze pen is te
lang.
Ga mijn cachet halen.
Hebt gij een heel vel papier
noodig?
Neen: éën blad is genoeg.
Leen mij uw spons om mijn
lei af te vegen.
Toon mij uw schrift als gij
de bladzijde af hebt.
Hebt gij mijn album gezien ?
Het is fraai ingebonden. Wat
zou de band van zulk een
album kosten?