Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
91
Don't you want a piece of
India j-wiber?
We have excellent drawing-
paper and crayons in all
colours.
I must have a port-crayon;
it dirties one's fingers so.
1 want a few pieces of good,
soft charcoal, for sketching
in OM/Iine.
Show me some of the best
shading stumps.
Here's a box of Ackerman's
swperfine water colours.
There are not brushes enough
in it; put a few more cam-
el's hair-pencils of differ-
ent sizes into the drawer.
Pray, do you keep port/olios ?
I should like a pair of com-
passes , or — I'll tell you
what — you may give me a
box of mathematical in-
struments.
You'll perhaps also need a
bottle of varnish ?
No ! I never paint in oil-col-
ours.
Here's some fine prepared
ox-gall.
What's the price of a brass
rule ?
I think you've not taken any
tracing-paper.
You may give me an ivory
paper-knife.
I must also buy a new ink-
stand.
You write a fine bold hand.
Would you be so kind as to
cut this pen for me?
Hebt gij een stukje gom-
elastiek noodig?
Wij hebben uitmuntend tee-
kenpapier en krijt in alle
kleuren.
Ik moet een teekenpen heb- *
ben; de vingers worden
zoo vuil.
Ik heb eenige stukjes goede,
zachte houtskool noodig om
te schetsen.
Laat mij eenigen van de beste
doezelaars zien,
Hier is een doos met beste
waterverwen van Ackerman,
Er zijn geen penseelen genoeg
in ; doe nog eenige penseelen
van kemelshaar van verschil-
lende grootte in de lade.
Hebt gij ook portefeuilles?
Ik wenschte een passer te heb-
ben , of — weet gij wat —
geef mij een doos met ma-
thematische instrumenten.
Gij zult misschien ook een
fiesch vernis noodig hebben?
Neen! ik schilder nooit.
Hier is beste bereide ossengal.
Wat is de prijs van een me-
talen liniaal?
Ik geloof niet dat gij een
transparant genomen hebt.
Geef mij een ivoren papier-
mes (vouwbeen).
Ik moet ook een nieuwen inkt-
koker koopen.
Gij schrijft een fraaije, vaste
hand.
Wilt gij zoo goed zijn deze
pen voor mij te snijdend