Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
90
I shall take half a ream of
foolscap , 4 quires of com-
mon letter-paper an 6 quires
of gilt-edged note-paper.
You may also put in a quire
of black-edged.
I want also some strong pack-
ing paper.
It must be good enough to
take the ink (it must not run).
Not that thin whity-brown;
the ink runs on it.
And half a quire of pink
blotting-paper.
Is this the largest size you
have?
Show me some of your best
quills.
Here are both quills and ready
made pens.
Wouldn't you like some steel-
pens ?
I can't write with them, the
nibs always stick in the
paper and sputter the ink
about.
Here is some capital hard pa-
per made for writing with
steel pens.
This paper is not well sized.
We have pens to suit all
hands.
Pack me up a few sticks of
seaZing-wax and a box or
two of wafers.
You may also give me some
sticks of black and fancy
sealing-wax.
Have you any superior black-
lead pencils?
Ik zal een halven riem pro-
patria- , 4 boek gewoon
postpapier en 6 boek ver-
guld op sneê, voor brief-
jes, nemen.
Gij kunt er ook een boek
met zwarte randen bij doen.
Ik heb ook sterk pakpapier
noodig.
Het moet niet vloeijen.
Dat dun, lichtbruin papier
niet; dat vloeit.
En een half boek rozenkleu-
rig vloeipapier.
Is dit het grootste formaat
dat gij hebt?
Laat mij eenige beste penne-
schachten zien.
Hier zijn schachten en ver-
maakte pennen.
Wilt gij geen stalen pennen ?
Ik kan er niet meê schrijven,
de punten steken altijd in
het papier en doen den
inkt spatten.
Hier is zeer hard papier , met
opzet vervaardigd om er
met stalen pennen op te
schrijven.
Dit papier is niet goed ge-
lijmd.
Wij hebben pennen voor elke
hand.
Pak ook eenige pijpen lak en
één of twee dozen ouwels
voor mij in.
Geef ook eenige pijpen zwart
lak en van verschillende
kleuren.
Hebt gij beste potlooden?