Boekgegevens
Titel: Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Auteur: Gunn, C.H.; Clairmont, K.G.
Uitgave: Amsterdam: G. Theod. Bom, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-220
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200695
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek tot het voeren van Engelsche gesprekken, bevattende de meest gebruikelijke uitdrukkingen welke in den dagelijkschen omgang voorkomen
Vorige scan Volgende scanScanned page
89
Have you written the address ? Hebt gij het adres geschreven?
Seal it and send it off im- Verzegel den brief en ver-
Twediately. zend hem oogenblikkelijk.
The post goes at 4. I have De post vertrekt om 4 uur.
missed two posts already. Ik heb den post reeds twee-
maal verzuimd.
I think there's more than one Ik geloof dat de post reeds
mail due. meermalen niet is aange-
komen.
Don't forget to pay the posf- Vergeet niet het briefport te
I age- betalen.
I've long been, expecting a Reeds sedert lang verwaciitte
letter. ik een brief.
Perhaps the letter has mis- Misschien is de brief verlo-
carried. ren.
I Remember me kindly to your Groet uw broeder van mij.
brother.
I can't endure crossed letters. Brieven, waarin kruiselings
geschreven is, kan ik niet
uitstaan.
CHAP. XXIV. HOOFDSTUK XXIV.
Writing and Drawing- Schrijf- en Teekenhehoeften.
Materials.
A stationer is a tradesman Een stationer s een koopman
who sells' all sorts of wri- die alle soorten van schrijf-
ting and drawing materials. en teekenbehoeften verkoopt.
I want some very fine let- Ik heb zeer fijn postpapier
ter-paper. noodig.
1 should like some hot-pres- Ik wenschte geperst velin pa-
sed i-eZlum note-paper. pier van het kleinste formaat.
Let me see some good fools- Laat mij goed propatria-papier
cap. zien.
Hare you none with the ed- Hebt gij' geen afgesneden pa-
ges cut? pier?
You must be so good as to Wees zoo goed mijn wapens
get my arms and my in- en de eerste letters van
!(ials stamped on the corner. mijn naam op den hoek te
laten stempelen.
I have brought the die; here Ik heb den stempel gebragt;
it is. hier is hij.