Boekgegevens
Titel: Theorie der rekenkunde ten behoeve van inrichtingen van middelbaar en van kweekscholen voor onderwijzers
Auteur: Greidanus, Tjardus
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1900
3e, verm. en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2943
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200694
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theorie der rekenkunde ten behoeve van inrichtingen van middelbaar en van kweekscholen voor onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
inhoudsmaten verkrijgt men door voorvoeging van elk der in no. 152
genoemde woordjes voor het woord liter. Zij zijn bijgevolg:
myrialiter, ML. voor 10000 liters;
kiloliter, KL. ïj 1000 „ ;
hectoliter, HL. ïï 100 „ ;
decaliter, DL. ïï 10 „ ;
liter, L. 1 liter;
deciliter, dL. „ 0,1 „ ;
centiliter, cL. ïï 0,01 „ ;
milliliter. mL. j, 0,001 „ .
In de practijk gebruikt men echter alleen de hectoliter, de deca-
liter, de liter en de deciliter. Voorts gebruikt men nog het woord
last voor 30 HL., en voor het meten van schepen
de scheepston = 1,5 M'.
of de sedert 1 Januari 1876 ingevoerde
registerton = 2,83 M'.
Voorbeelden. 5 HL. 3 L. wordt geschreven 5,03 HL.;
12 DL. 5 L. is 12,5 DL. of 1,25 HL.;
4 L. 5 cL. is 4,05 L.
157. Gewichten. Als eenheid der gewichten heeft men genomen
het gewicht van de hoeveelheid gedistilleerd water, dat, bij de tempe-
ratuur van zijn grootste dichtheid 4° C., bevat is in een kub. deci-
meter; deze eenheid wordt genoemd de kilogramme, en ook hiervan
berust een standaard van platina bij de Landsregeeringen. Als veel-
vouden en onderdeden gelden:
myriagram, MG. voor 10000 gram of 10 kilogram
kilogram, KG. )) 1000 JÏ JJ 1 JJ
hectogram, HG. 1) 100 J, , » 0,1 „
decagram, DG. 10 J, V 0,01 „
gram. G. 1 ), JJ 0,001 „
decigram, dG. » 0,1 J, J
centigram, cG. JJ 0,01 )j J
milligram, mG. JJ 0,001 JJ .
De indeeling is uit den aard der zaak tiendeelig.
Daar de KG. het gewicht is van 1 dM' water, zal de gram het
gewicht voorstellen van 1 cM® water; daarom wordt de gram ook
wel als eenheid beschouwd.
158. Eenigszins in verband met het metrieke stelsel is ook het
stelsel der munten. Het muntstelsel wordt bij de Wet geregeld en het
gewicht, de grootte en de hoedanigheid der munten vastgesteld. De
hoedanigheid wordt bepaald, door aan te geven, hoeveel duizendste
6*