Boekgegevens
Titel: Theorie der rekenkunde ten behoeve van inrichtingen van middelbaar en van kweekscholen voor onderwijzers
Auteur: Greidanus, Tjardus
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1900
3e, verm. en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2943
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200694
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theorie der rekenkunde ten behoeve van inrichtingen van middelbaar en van kweekscholen voor onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
81
Voorbeelden. Een weg is lang 7 KM. en 3 DM., dan schrijft
men dit 7,03 KM. of 7030 M. Een raam is hoog 254 cM., dus
2,54 M. Voor een lengte van 1 dM. 3 cM. en 5 mM. heeft men 1,35
dM. of 0,135 M. Enz.
154. Vlaktematen. Als eenheid dient de vierkante meter, zijnde
een vierkant, welks zijde 1 M. is. Andere vlaktematen zijn de vier-
kanten, beschreven op de lengtematen als zijden. Men duidt ze aan,
door een kleine 2 te plaatsen rechts boven de overeenkomstige lengte-
maat, bijv. HM' voor vierkante hectometer. Daar nu een HM' een
vierkant is, welks zijde 100 M. lang is, zal het, zooals zich lichtelijk
laat aantoonen, een oppervlakte hebben van 100 X 100 of 10000 M'.
Zoo ook met de andere.
Wij hebben alzoo de volgende vlaktematen:
vierkante myriameter, MM' voor 10000' vierkante meters
kilometer, KM' )) 1000' 11
hectometer. HM' )) 100' V
decameter, DM' )ï 10' jy IJ
meter, M' )) 1 meter
decimeter. dM' » 0,1' jj
centimeter, cM' » 0,012 jj
millimeter, mM' V 0,00P yy yy
Daar elke volgende vlaktemaat 100 maal zoo klein is, als de voor-
gaande, zeggen we, dat de vlaktemaat honderddeelig is ingedeeld en
dat men bij het schrijven van een getal, dat een vlaktemaat aangeefc,
voor elke volgende maat 2 plaatsen noodig heeft.
Behalve de opgenoemde komen nog als wettige maten voor drie,
welke gevormd zijn door middel van het woord are, dat oppervlakte
(vlakke inhoud) beteekent. De are nl. is een vierkant van 10 M. lang
en dus 1 DM'. En verder twee samensteUingen met are; ze worden
op de volgende wijze aangeduid:
hectare HA. voor 100 Are of 1 HM';
are A. „ 1 „ „1 DM';
centiare cA. „ 0,01 „ „ 1 M'.
Door te bedenken, dat men voor elke der vlaktematen twee plaatsen
noodig heeft, kan men weer gemakkelijk een opgegeven vlaktemaat
door een getal voorstellen.
Voorbeelden. 3M'7 dM' 45 cM» wordt geschreven 3,0745 M'.
7 dM' 5 cM' 40 mM' is 7,0540 dM' of 0,07054 M'; 4 HA. 23 A. 5 ca'.
is 4,2305 HA.; 27 M' 12 dM' is 27,12 M' of 0,2712 A.
OREIDANUS, Rekenk., 3e druk. O