Boekgegevens
Titel: Theorie der rekenkunde ten behoeve van inrichtingen van middelbaar en van kweekscholen voor onderwijzers
Auteur: Greidanus, Tjardus
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1900
3e, verm. en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2943
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200694
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theorie der rekenkunde ten behoeve van inrichtingen van middelbaar en van kweekscholen voor onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
40
Bepalen we nog het verschil van de getallen 1,0476 en 0,8049532.
Door de getallen zóo onder elkander te schrijven, dat de komma's
1 0476 onder elkander komen, kunnen we weer de ontbre-
0*8049532 eenheden van de laagste orden in een der ge-
024 26468 ^^ nullen aanvullen, en vervolgens
' de gelijknamige eenheden van elkander aftrekken. Het
is dan weer of we 8049532 tienmillioensten aftrekken van 10476000
tienmillioensten, dus twee geheele getallen van elkander. Het verschil
is 2426468 tienmillioensten of 0,2426468.
VERMENIGVULniGING.
79. Stellen we ons allereerst voor om een tiendeelig getal te ver-
menigvuldigen met een geheel getal, bijv. 17,4088 met 35. We hebben
dan het tiendeelige getal slechts te beschouwen als een verzameling
eenheden van de laagste orde, dus als een verzameling van 174088
tienduizendste deelen. En dit te vermenigvuldigen met 35 is juist
hetzelfde als de vermenigvuldiging van 174088 eenheden met 35. Het
product is dan ook een verzameling van tienduizendste deelen, en
hier maken we dan weer eenheden van, door te zorgen dat het
achterste cijfer van het product op de plaats der tienduizendste
deelen, dus op de vierde plaats achter de komma komt, oi m. a. w.
door in het product vier, in het algemeen evenveel cijfers af te
schrappen als in het vermenigvuldigtal achter de komma staan. De
bewerking komt als volgt te staan: de gedeeltelijke producten worden
35 17 4088 alsof er in het vermenigvuldigtal geen
gg komma stond. Eerst in het totale product worden
g7Q44Q 4 cijfers afgeschrapt.
52*^264 bijzonder geval hiervan is de vermenigvuldi-
ging van een tiendeelig getal met een term der
609,3080 , , , ,
schaal van het talstelsel. Want, daar men een geheel
getal met een term der schaal vermenigvuldigt, eenvoudig door achter
dat getal een of meer nullen te plaatsen, zal men, om een tiendeelig
getal met eenigen term der schaal te vermenigvuldigen, niet anders
te doen hebben dan de komma zóóveel cijfers naar rechts te plaatsen,
als er in dien term nullen voorkomen. Zoo is bijv.:
1000 X 3,04305 = 3043,05;
10 x 0,00175 = 0,0175.
80. Het vermenigvuldigen van een tiendeelig getal met een geheel