Boekgegevens
Titel: Theorie der rekenkunde ten behoeve van inrichtingen van middelbaar en van kweekscholen voor onderwijzers
Auteur: Greidanus, Tjardus
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1900
3e, verm. en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2943
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200694
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theorie der rekenkunde ten behoeve van inrichtingen van middelbaar en van kweekscholen voor onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOORBEIUCIIT VOOR DEN DERDEN DRUK.
In dezen derden druk van mijne Theorie der Rekenkunde zijn ver-
schillende eigenschappen der getallen meer uitdrukkelijk geformuleerd en
bewezen dan in den vorigen het geval was. De strengere eischen, die in
den laatsten tijd gesteld worden hij het examen in rekenen voor de acte
van onderwijzer, maakten dit noodzakelijk. Toch heb ik hierbij de grootst
mogelijke beknoptheid in acht genomen, ten einde het werk geen al te
grooten omvang te geven, en de geheele Theorie der Rekenkunde in 'een
deel samen te vatten, wat voor den onderwijzer niet anders dan gewenscht
kan zijn.
Voorts zijn eenige aanvullingen en verbeteringen aangebracht, die mij
hij het onderwijs in het rekenen wenschelijk zijn voorgekomen. Zoo wijs
ik op een meer uitgebreide behandeling van den Samengestelden Intrest,
een bij uitstek praetisch gedeelte van de Rekenkunde, en waarbij de leer-
ling reeds zeer goed opmerkzaam kan gemaakt worden op de verkorte
bewerkingen. Dit geeft het voordeel dat hij daardoor het nut en het groole
belang van die verkorte bewerkingen leert inzien.
Verder is de evenredigheid van grootheden in een afzonderlijk hoofd-
stuk behandeld, en heb ik daarbij den regel van drieën in eere hersteld.
Het is toch duidelijk dat deze voor vraagstukken op evenredige grootheden
betrekking hebbende, een veel gema.kkelijker en sneller oplossing geeft dan
de oplossing zonder evenredigheden.