Boekgegevens
Titel: Theorie der rekenkunde ten behoeve van inrichtingen van middelbaar en van kweekscholen voor onderwijzers
Auteur: Greidanus, Tjardus
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1900
3e, verm. en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2943
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200694
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theorie der rekenkunde ten behoeve van inrichtingen van middelbaar en van kweekscholen voor onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
39
Om bijv. de som te bepalen van: 43,04012, 0,072, 315,4088,
1,710006 , 0,000896. merken we op, dat de laagste eenheden, die in
een der getallen voorkomen, eenheden der zevende orde naar rechts of
millioenste deelen zijn. We herleiden dus alle getallen tot deze
millioenste deelen.
Het eerste getal is 43 geheelen en 4012 honderdduizendste deelen,
of daar een geheel gelijk een millioen millioenste en een honderd-
duizendste gelijk 10 millioenste deelen is, is het eerste getal 43040120
millioensten. Evenzoo is 0,072 = 72000, 315,4088 = 315408800, 1,710006
= 1710006 en 0,000896 = 896 millioensten. Wij hebben bijgevolg de'
som te bepalen van:
43040120
72000
315408800
1710006
896
eenheden van de zevende orde naar rechts of
millioenste deelen , zijnde:
360231822 millioenste deelen. Deze som kunnen we dan
weer tot eenheden van hoogere orde terugbrengen, en men vindt
360,231822.
Hetzelfde geldt voor de aftrekking van twee tiendeelige getallen,
die we op gelijke wijze terugbrengen tot een aftrekking van twee
geheele getallen.
78. Het doel, dat we ons in het vorige nummer stelden, om niet
anders dan eenheden van dezelfde orde op te tellen of af te trekken,
kan eenigszins eenvoudiger bereikt worden. We zien n.1. in dat voor-
beeld dat de eenheden van dezelfde orde in elk der getallen in éen
kolom onder elkander komen te staan, terwijl de ontbrekende plaatsen
door nullen aangevuld zijn. Zoo komen dus ook de eenheden zelve
van elk der getallen in een zelfde kolom, en het is daarom, dat we
volstaan kunnen met de gegeven getallen direct onder elkander te
zetten, zorg dragende dat van al de getallen de eenheden, of wel
dat de komma's onder elkander komen te staan. Men kan dan de
eenheden der laagste orden, die in sommige getallen ontbreken, des-
verkiezende met nullen aanvullen. De optelling in no. 77 komt dan
als volgt te staan:
= 43,04012
0,072
31 5,4088
1,710006
0,000896
,360,231822