Boekgegevens
Titel: Theorie der rekenkunde ten behoeve van inrichtingen van middelbaar en van kweekscholen voor onderwijzers
Auteur: Greidanus, Tjardus
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1900
3e, verm. en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2943
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200694
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theorie der rekenkunde ten behoeve van inrichtingen van middelbaar en van kweekscholen voor onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
24
Naar het beginsel in dit nummer ontwikkeld, leert ons de deeling
een getal in eenige gelijke deelen te verdeelen; en leert men hieruit tevens,
hoe men zulk een verdeeling terugbrengt tot een herhaalde aftrekking.
Blijkbaar heeft deze laatste wijze van beschouwing den naam aan de
bewerking gegeven. Men noemt zulk een deeling oneigenlijk wel
verdeelings-deeling en die van no. 41 waarbij gevraagd wordt, hoe
menigmaal een getal in een ander getal begrepen is, verhouding s-deeling.
Daar bij een opgaande deeling het quotiënt, vermenigvuldigd met
den deeler het deeltal oplevert, is in dat geval het quotiënt een getal,
dat met den deeler vermenigvuldigd, het deeltal oplevert. Evenzoo is bij
een niet opgaande deeling het quotiënt het grootste getal dat met den
deeler vermenigvuldigd, nog van het deeltal kan afgenomen worden.
43. In plaats van een getal door 15 te deelen, zegt men ook wel
een getal 15 maal zoo klein of 15 maal kleiner maken.
Men wijst de deeling van twee getallen aan, door den deeler achter
het deeltal te schrijven met het teeken: gedeeld door, tusschen
beide, of wel door den deeler onder het deeltal te plaatsen met een
streep tusschen beide, bijv.:
141
145 : 17 en
Moet men een som of een verschil door een getal deelen, dan
schrijft men die som of dat verschil in het eerste geval tusschen
haakjes, in het tweede niet; bijv.:
(1000 - 350) : 7 en —g—.
Evenzoo, wanneer een getal moet gedeeld worden door een som of
een verschil van twee getallen, bijv.:
fiOn
600 : (25 - 13) of 253773-
Als twee of meer quotiënten moeten opgeteld of afgetrokken worden,
of als een quotiënt met een getal moet vermeerderd of verminderd
worden, schrijft men die quotiënten of die getallen eenvoudig naast
elkander met het teeken + of — tussclien beide; bijv.:
^ - 1 + 30 : 3.
4
44. We zagen in het voorgaande, dat men de deeling kan uitvoe-
ren door herhaalde aftrekkingen. Bij eenigszins groote getallen zou
deze bewerking echter al te omslachtig worden; aan dit bezwaar komt
men te gemoet, door het eene getal een groot aantal malen te gelijk
van het andere af te nemen, zooals uit het volgende zal blijken.