Boekgegevens
Titel: Theorie der rekenkunde ten behoeve van inrichtingen van middelbaar en van kweekscholen voor onderwijzers
Auteur: Greidanus, Tjardus
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1900
3e, verm. en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2943
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200694
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theorie der rekenkunde ten behoeve van inrichtingen van middelbaar en van kweekscholen voor onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
21
digtal achtereenvolgens met elk cijfer van den vermenigvuldiger ver-
menigvuldigen en de uitkomsten, gedeeltelijke producten genoemd,
samentellen, daarbij in aanmerking nemende, dat deze producten
eenheden van onderscheidene orden aanwijzen.
38. Dezelfde handelwijze, die we bij het vierde geval hebben ge-
volgd, kan in sommige gevallen bij de vermenigvuldiging van twee
willekeurige getallen tot eenige bekorting aanleiding geven. Om bijv.
met 42 te vermenigvuldigen, kunnen we 42 beschouwen als het
product der getallen 7 en 6; de 42 getallen elk gelijk aan het
vermenigvuldigtal kunnen we vereenigen in 6 groepen elk 7 dezer
getallen bevattende, of wel men kan het vermenigvuldigtal vermenig-
vuldigen met 7 en het komende product met 6.
Heeft men nu een getal 527946 te vermenigvuldigen met 8637,
dan gaan we als volgt te werk. We vermenigvuldigen het vermenig-
vuldigtal met 7; en dit product 3695622 met 9,
waardoor het vermenigvuldigtal volgens het boven
opgemerkte met 9X7 of 63 vermenigvuldigd is;
het laatste product dat tientallen voorstelt, wordt
geplaatst onder de tientallen van het eerste product.
Eindelijk wordt het vermenigvuldigtal met 8 verme-
nigvuldigd, en dit product onder de duizendtallen
der beide andere geplaatst. De samentelling dezer drie gedeeltelijke
producten geeft dan het totale product.
Uit het gezegde volgt tevens de eigenschap dat, om een getal met
een product als 7 y^ 6 te vermenigvuldigen, men dit getal eerst met den
eenen factor kan vermenigvuldigen en het komende product met den
anderen factor.
39. Vermenigvuldiging in andere talstelsels.
Om geheel in overeenstemming met de handelwijze in het tientallig
stelsel te werken, zal men eerst voor het talstelsel, waarin de verme-
nigvuldiging moet plaats hebben, een tafel van vermenigvuldiging
hebben te maken.
Voorbeeld. 204135 vermenigvuldigen met 534 in het zestallig stelsel.
527946
8637
3695622
33260598
4223568_
4559869602
Tafel van vermenigvuldiging.
1 1 2 3 1 4 5
■> 1 4 ! 101 12 14
3 ! 13 20 23
4 12 20 24 32
5 1 14 1 23 32 41
204135
534
T225032
1020453
143321 1
155155102