Boekgegevens
Titel: Theorie der rekenkunde ten behoeve van inrichtingen van middelbaar en van kweekscholen voor onderwijzers
Auteur: Greidanus, Tjardus
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1900
3e, verm. en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2943
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200694
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theorie der rekenkunde ten behoeve van inrichtingen van middelbaar en van kweekscholen voor onderwijzers
Vorige scanScanned page
tlTGAVEN VAN B. WOLTERS, TE GRONINGEN.

Itoei'ina, Uekenopgaven voor kweekelingen........../" 0,40
Dr. 1>. ISoM, Beginselen der analytische Meetkunde..................i,00
I>. ItoKwiJli-, Repetitleboek, I. Diiehonderd rekenkundige Opgaven cn
Vraagstukken...................2t/e druk 0,40
I>. BoMuiJk en K. Meijer, Kerste verzameling rekenk. vmagstukken 0,25
IK BoMn iJk en E. Tweede verzameling rekenkundige vrajig-
stukken.....................2de druk 0,25
I>. BoMuijk eii K. Derde Verzameling rekenk. vraagstukken 0,25
IK BoMwijk en .1. XiJlMira, Theorie der Rekenkunde, ten dienste
van inrichtingen voor voortgezet ondei'wijs en van de laagste klasse van
normaal- en kweekscholen, II. B. scholen en (tymnasia, I. . 2de druk 0,50
D. Bo!«\vi|k en J. <>. XiJNtra, Tlieorie der itekenkunde, ten dienste
van inrichtingen voor voortgezet onderwijs en van de hiagste klasse van
normaal- en kweekscholen, II. B. scholen en Gymnasia, II..........0,75
II. Boiiiiiaii, Vormleer in de lagere school.......9de druk 1,50
van UoiiiKo. Werktuigkimde met Vraagstukken................1,25
A. W. t-ravelaar« Leerboek der Rekenkunde....................0,75
A. IrV. Oravelaar, Rekenkundige Vraagstukken, I, II......a 0,50
A. W. Oravelaar. Stelkundige Vraiigstukken....................0,50
A. W. <iiravelaar. Stelkunde met Vrsiagstukken.........
N. li. W. A. travelaar, Vraagstukken, I: Planimetrie............0,50
N. Ij. W. A. Ciravelaar, Vraagstukken, II: Stereometrie............0,50
N. li. W. A. ivravolaar. Leerboek der Algebra. Deel l. Herleiding
van rekenkundige vormen....................................1,90
Bf. li. W. A. Oravolaar, Vraagstukken (met antwoorden) bij het leer-
boek der algebra I..........................................0,50
N. li. W. A. Orav«'laar, Leerboek der Planimetrie .... 2de druk 1,25
T. Oreiflaiiiis. Theorie der Rekenkunde........3de druk 1,50
T. CrreidaiiiiK, Rekenvoorstellen............4de druk 1,25
T. (■reidaniiM, Antwoorden op de rekenvoorstellen................0,10
T. (lireidaniiM, Leerboek der algebra, voor theorie en practijk, 2dln. ü 1,70
F. «lo <iiroot. Beknopt Leerboek van het Ilandelsrekenen............1,00
Dr. A. V. <1. Harst, Leerboek der Planimetrie, ten dienste van
H. B. Scholen, Gymnasia, Kweek- en Normaiilschulen en andere inrich-
tingen van onderwijs........................................1,25
J. van d<»r Hout en T. J. Ton;i;oler, Aanteekeningen bij de studie
der rekenkunde.......................................0,90
II. JaoobM, Foutieve oplossingen van rekenkundige vraagstukken voor
kweekelingen en onderwijzers..................................0,25
II. Jaool»M, Vragen met toelichtingen over de Theorie der Rekenkunde,
ten dienste van de adspiranten naar de hoofdonderwijzers- en ook die
naar de onderwijzersacte......................................0,40
W. Krelin^;-, Beginselen der meetkunde.........7de druk 1,75
W. Iir<^lin;;-, Verzameling van werkstukken, bij liet eerste onderwijs in
het reciitlijnig teek enen...............2de druk 0,90
W. KreliiiK'. Meetkundige vni^gstukken........................0,60
O. J. ItlieliacliM, Beknopt Leerboek der Werktuigkunde n)et vraag-
stukken ter oefenmg........................................1,25
Dr. C. I>. SelioiilVI«!, Beknopt leerboek der Planimetrie . . 4de druk 1,00
Dr. C. I>. Seliönrold, Beknopt leerboek der Stereometrie . 3de druk 1,00
Dr. C'. I>. Keliönfel«!, Vraagst. over Planimetrie en Stereometrie 2edr. 0,G0
Dr. C. I>. Seliönleld, Beknopt leerboek der vlakke Trigonometrie 2e dr. 0.75
J. VerMln.v«, Beginselen der nieuwere meetkunde.....6de druk 0,60
J. Verwln.vN, Leerboek der vlakke meetkunde......9de druk 1,25
B. 1>. WiKNolink. Opgaven over de Algebra, 1......6de druk 0,75
B. I>. M'iNKolink, Opgaven over de Algebra, II.....5de druk 0,75
B. 1>. 'WiKKoliiik, Opgaven over de Algebra, III.....4de druk 0,75
li. van Xjinteii, Theorie der Algebra.........2de druk 0,75
F. €. Zeelinor en W. A. M. KcliaverN, Beknopte Theorie der Algebra 0,60
ï