Boekgegevens
Titel: Theorie der rekenkunde ten behoeve van inrichtingen van middelbaar en van kweekscholen voor onderwijzers
Auteur: Greidanus, Tjardus
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1900
3e, verm. en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2943
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200694
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theorie der rekenkunde ten behoeve van inrichtingen van middelbaar en van kweekscholen voor onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
209
........21 Maart 18 . .
Gekocht ƒ 3000 N. W. S. 2>/j % a 8(;'=/,„ % f 2608,12=
Rente 2/20.....- 16,67
Provisie '/s % •
ƒ 2624,79=
3,75
ƒ 2628,54-'-
328. Tweede vraagstuk. Iemand verkoopt 11 Februari 5 obli-
gatiën 4% Rusland 1880 geconsolideerde a 625 G. R. a 98'3/,c %.
Provisie '/a Vervaldagen der coupons 13 Mei en 13 November.
Hoeveel is het bedrag?
Behalve de waarde der effecten krijgt de verkooper nog vergoed
den intrest, die er sedert den laatsten vervaldag der coupons op
vervallen is, dus van 13 November tot en met 10 Februari, d. i. 18
dagen van November, 30 van December, 30 van .Januari en 10 van
Februari, samen 88 dagen. Men heeft dus de volgende rekening:
Verkocht: 3125 G. R. 4% Rusl. gecons. ^ % f 6175,79
Rente 2/28.....- 61,11
Provisie '/s^/o
ƒ 6236,90
7,81
ƒ 6229,09
329. Derde vraagstuk. Hoeveel pet. rente maakt iemand, die
5% Oostenrijksche zilverrente Januari/Juli koopt tegen den koers
84®/,g%, provisie '/«"/o, halfjaarlijksche coupon betaald wordt
met ƒ 20,97=?
Deze halfjaarlijksche coupon is die van een stuk van fl. 1000=/1200.
Men heeft nu als volgt:
ƒ 1200 è 84^1, X ... ƒ 1011,75
Provisie V, %..........1,50
ƒ 1013,25
De koopprijs voor een dergelijk stuk is ƒ 1013,25. Hij geniet van
dit efiect 2 X ƒ 20,97»= ƒ 41,95 intrest per jaar, en men heeft alzoo:
Van ƒ 1013,25 is de intrest ... ƒ 4 1,9 5
419 5
„ - 100,-,, „ „ . . . ƒ föY^X100=/4,14.
Hij geniet derhalve 4,14% rente of ruim 4'/j%.
GREIDANUS, Rekenk., 3e druk.
U