Boekgegevens
Titel: Theorie der rekenkunde ten behoeve van inrichtingen van middelbaar en van kweekscholen voor onderwijzers
Auteur: Greidanus, Tjardus
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1900
3e, verm. en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2943
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200694
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theorie der rekenkunde ten behoeve van inrichtingen van middelbaar en van kweekscholen voor onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
204
kan nu of de prijzen aangeven per KG. fijn, of wel opgeven, hoeveel
pet. het goud of zilver boven of beneden de aangenomen prijzen is.
Is dus het disagio van het zilver 45 0/„, dan is de prijs van 1 KG.
muntzilver fr. 200 — 45 »/o daarvan = fr. 110, en dus van 1 KG. fijn
'»/gXfr. 110 = fr. "''"/,=fr. 122,22.
4. termijn-rekening.
320. Wanneer iemand aan eenzelfden persoon verschillende geld-
sommen schuldig is, die op verschillende tijden vervallen (d. i. betaald
moeten worden) kan het de vraag zijn, om van al deze sommen den
gemiddelden vervaldag te berekenen, zoodanig, dat noch de schuldenaar,
noch de schuldeischer daarbij schade lijdt. Dit noemt men de termijn-
rekening of tijdrekening van betaling. Zij berust op de omstandigheid,
dat de intrest van eenig kapitaal gedurende p tijdseenheden gelijk is
aan den intrest van p maal dat kapitaal gedurende 1 tijdseenheid.
Eerste vraagstuk. Een fabrikant heeft voor afgeleverde goederen
de volgende bedragen te vorderen van een koopman:
17 Sept. verkocht voor ƒ 852, betaalbaar 15 November;
25 „ „ „ - 1080, „ 1 December;
10 Oct. „ „ - 1315, „ 20 „ ;
23 „ „ „ - 785, „ 1 Januari.
Welke is de gemeenschappelijke vervaldag dezer posten?
De vroegste vervaldag is 15 November; gaan we van dezen datum
uit, dan heeft de tweede post nog te loopen 16 dagen, de derde 35
en de vierde 47 dagen. En men heeft nu de volgende rekening:
ƒ 85 2 in O dagen geeft evenveel intrest als ƒ O in 1 dag,
- 1080 „ 16 „ „ „ „ „ - 1 7280 „ 1 „
- 1315 „ 35 „ „ „ „ „ - 46025 „ 1 „
- 785 „ 47 „ „ „ „ „ - 36895 „ 1 „
ƒ4032 ƒ1002 00 in 1 dag.
De verschuldigde sommen zijn te zamen f 4032, terwijl bij betaling
op 15 November de schuldenaar den intrest van ƒ 100200 in 1 dag'
zou te goed hebben. Het is nu de vraag in hoeveel dagen deze ƒ4032
100200
evenveel intrest zouden opleveren: dit is in = 25 dagen. De
gezamenlijke sommen kunnen dus voldaan worden 25 dagen na 15
November, d. i. 10 December.