Boekgegevens
Titel: Theorie der rekenkunde ten behoeve van inrichtingen van middelbaar en van kweekscholen voor onderwijzers
Auteur: Greidanus, Tjardus
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1900
3e, verm. en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2943
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200694
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theorie der rekenkunde ten behoeve van inrichtingen van middelbaar en van kweekscholen voor onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
201
wordt en courtage genoemd wordt: zij verhoogt bij inkoop het inkoops-
beurag, en vermindert bij verkoop het verkoopsbedrag.
Eindelijk komen nog bij dezen commissiehandel verschillende
andere onkosten voor, waardoor een inkoopsrekening verhoogd, een
verkoopsbedrag verlaagd wordt: zij zijn bijv. gedane uitschotten voor
vracht, assurantie, invoer- ot uitvoerrechten, pakhuishuur, brief-
porten, enz.
313. Vraagstuk. Een commissionnair te Hamburg zendt verkoop-
rekening naar Rotterdam over netto 10 2 6 0 KG. tabak k Rm. 2,5 6,
met 1 '/j "/o korting, waarbij de volgende onkosten: assurantie over
Rm. 2 6 000 k 2%, polis Rm. 26, lossen, pakhuishuur en verdere
onkosten Rm. 4 2 5,60; delcredere 1 '/a °/o) commissie 2"/,,. Hoeveelis
het zuiver bedrag?
Netto 1 O 2 6 O KG. a Rm. 2,5 6......Rm. 2 6 2 6 5.6 O
af 1 'I, «/„ 3 9 3,9 8
Onkosten: Rm. 2587 1,62
over Rm. 2 6 O O O, Rm. 5 2 O,—
polis „ 2 6,—
diversen „ 4 2 5,6 O
„ 9 7 1,60
Rm. 24900,02
delcredere l'/j .....„ 3 8 8,0 7
Rm. 2451 1,95
commissie 2 7o.....„ 5 1 7,4 3
Rm. 2 3 9 9 4,5 2
2. rabat- en disoontorekening.
314. Rabat is een korting, die een verkooper soms op de rekening
aan den kooper toestaat, öf omdat de afgeleverde waren niet in ieder
opzicht aan het monster voldoen, öf omdat meer waren zijn afgeleverd
dan overeengekomen was, öf om eenige andere reden; zij wordt ge-
woonlijk in percenten uitgedrukt.
Disconto is een korting, die een schuldeischer, welke over eenigen
tijd van een ander geld te vorderen heeft, toestaat voor vervroegde
betaling: zij wordt evenzeer in percenten uitgedridft, en hangt af
van den tijd. Het bedrag der vordering, verminderd met het disconto,
noemt men de contante waarde der schuld.
In de discontorekening wordt evenals in de intrestrekening het jaar
op 360 en de maand op 30 dagen gesteld.