Boekgegevens
Titel: Theorie der rekenkunde ten behoeve van inrichtingen van middelbaar en van kweekscholen voor onderwijzers
Auteur: Greidanus, Tjardus
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1900
3e, verm. en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2943
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200694
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theorie der rekenkunde ten behoeve van inrichtingen van middelbaar en van kweekscholen voor onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
200
Derde vraagstuk. Het netto-gewicht van een partij koopwaren,
waarop 2 "/g korting voor goedgewicht en 5% tarra is toegestaan,
bedraagt 4 2 4 5,5 KG. Hoeveel was het bruto-gewicht?
Het netto-gewicht is ontstaan na vermindering van het bruto-gewicht
eerst met 2 korting voor goedgewicht en daarna met 5"/(, tarra.
Was na de vermindering door 't goedgewicht, het gewicht nog 100 KG.,
dan zou het netto-gewicht na aftrek der tarra 95 KG. zijn; zoo me-
nigmaal dus 95 KG. in 4245,5 KG. begrepen zijn, zoo menigmaal is
het gewicht vóór de afneming der tarra 100 KG.; men vindt dan
4245 5
X 100 KG. = 4469 KG.
Dit bedrag is verkregen door vermindering van 't bruto-gewicht met
2 "/„: was dit bruto-gewicht 100 KG., dan zou dit na die vermindering
98 KG. bedragen. Zoo menigmaal 98 KG. in 4469 KG. begrepen zijn, is
4469
het bruto-gewicht 100 KG., derhalve X 100 KG. = 4560 KG. bruto.
Opmerking. De beide deelingen van 4245,5 door 95 en van 4469
door 98 gaan niet op: dit komt, omdat bij de vermindering van het
brutogewicht met 2 "/j en daarna met 5 "/„, gedeelten van KG. ver-
waarloosd zijn of andere gedeelten voor KG. zijn gerekend.
312. In den groothandel komt het menigmaal voor, dat een koop-
man op een andere plaats goederen Iaat in- of verkoopen door een
commissionnair, d. i. iemand, die wel op eigen naam maar voor
rekening van anderen handel drijft. Daarvoor brengt deze commission-
nair dan een zeker bedrag in rekening, commissie genoemd, dat in
percenten uitgedrukt, bij verkoop van de bruto-opbrengst en bij
inkoop van het met alle onkosten vermeerderde inkoopsbedrag gere-
kend wordt. Behalve deze commissie komt soms bij een verkoopreke-
ning van een commissionnair nog een andere korting voor, delcredere
genaamd, zijnde een vergoeding daarvoor, dat de commissionnair
aansprakelijk blijft voor de richtige betaling van het verkoopsbedrag.
Want daar de verkoop plaats heeft door tusschenkomst van een com-
missionnair, kan de eigenaar der goederen veelal niet beoordeelen, of
de kooper goed is voor de betaling der gelden; hiervoor blijft de
commissionnair dan borg en ontvangt daarvoor de bovengenoemde'
vergoeding.
Sommige koopwaren kunnen alleen verhandeld worden door tus-
schenkomst van bepaalde personen, die daarvoor aangewezen zijn en
makelaars genoemd worden. Deze brengen dan voor hunne moeite een
zekere som in rekening, die ook meestal in percenten uitgedrukt