Boekgegevens
Titel: Theorie der rekenkunde ten behoeve van inrichtingen van middelbaar en van kweekscholen voor onderwijzers
Auteur: Greidanus, Tjardus
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1900
3e, verm. en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2943
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200694
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theorie der rekenkunde ten behoeve van inrichtingen van middelbaar en van kweekscholen voor onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
11
7 = acht en twintig d-tallen, dus volgens het negentallig stelsel 31
(Z-tallen. Hierbij voegen we de 3 d-tallen van het getal, gevende te
zaïnen 34 (Z-tallen en deze herleiden we tot c-tallen. We krijgen de
volgende bewerking:
43562
4 (Z-tallen = 31 c-tallen, vermeerderd met 3, 34 c-tallen,
34 c- „ = 261 b- „ , „ „ 5, 266 b- „ ,
266 b- „ = 2116 a- „ , „ „6, 2123 a- „ ,
2123 a- „ = 15873 eenh., „ „ 2, 15875 eenh.
We vinden dus even als op de eerste wijze:
43562 (zeventallig stelsel) = 15875 (negentallig stelsel).
HOOFDSTUK H.
DE EURSTE HOOFDBEWERKING DER GETALLEN.
19. Nadat wij in het voorgaande de geregelde opeenvolging en
vorming der hoeveelheden hebben leeren kennen, stellen we ons
thans voor, het getal te vinden, dat ontstaat uit de vereeniging of
samenvoeging van eenige andere getallen.
Men zal dan volgens de grondeigenschap van no. 4 niet anders te
doen hebben dan elk dezer getallen in zijn eenheden te ontbinden en
vervolgens de hoeveelheid te vormen, die door de vereeniging van al
deze eenheden verkregen wordt.
Deze bewerking wordt de optelling of samentelling genoemd.
Zij leert alzoo de eenheden van verschillende getallen tot èen enkel getal
te vereenigen. Dit éene getal de uitkomst, noemt men de som en de
getallen, die opgeteld moeten worden, heeten de termen der som.
Daar de som van eenige getallen al de eenheden dier getallen
bevat, kan men zeggen: de som van eenige getallen is zoo groot als al
die getallen te zamen.
Om aan te wijzen dat eenige getallen moeten opgeteld worden,
schrijft men ze naast elkander met het teeken , pliis, vermeerderd
met tusschen elk paar getallen.
20. Daar men volgens de grondeigenschap de eenheden, waaruit
een hoeveelheid bestaat, op verschillende wijzen in groepen kun ver-
eenigen, om daarna die groepen samen te nemen, zal het bij eenige
uitbreiding dezer eigenschap, ook geen verandering in een som teweeg