Boekgegevens
Titel: Theorie der rekenkunde ten behoeve van inrichtingen van middelbaar en van kweekscholen voor onderwijzers
Auteur: Greidanus, Tjardus
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1900
3e, verm. en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2943
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200694
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theorie der rekenkunde ten behoeve van inrichtingen van middelbaar en van kweekscholen voor onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
198
uitslag of stille uitslag, in den groothandel toegestaan aan den ver-
kooper in 't klein, daar deze bij eiken verkoop een kleinen doorslag
op het gewicht moet geven;
rafactie, een vergoeding voor beschadiging, die de koopwaren kunnen
ondergaan hebben.
Bij meer kortingen, dan die enkel door de tarra, noemt men
nettogewicht, het gewicht, dat verkregen wordt, nadat alle kortingen
zijn afgetrokken, en waarvoor dus de overeengekomen prijs betaald
wordt. Deze prijs wordt èf uitgedrukt per gewichts- of maateenheid,
öf, en dit verschilt naar den aard der koopwaren en naar plaatselijke
gebruiken, bij een vooraf vastgestelde hoeveelheid, 50 KG. of 100 KG.
of iets anders.
Is eenmaal de prijs berekend, dan worden van dit bedrag vaak
weer een of meer kortingen, die nu steeds in percenten worden
uitgedrukt, toegestaan, waarvoor men veelal geen andere reden weet
aan te geven, dan dat het usantie is geworden. En na aftrek van al
deze kortingen krijgt men het zuivere bedrag der rekening.
309. Wanneer bij een verkoop van goederen verschillende kortingen
worden toegestaan voor goedgewicht, rafactie en tarra, dan trekt men
deze kortingen gewoonlijk af in de orde, waarin zij opgegeven zijn;
eerst de korting voor goedgewicht, van het overblijvende de rafactie,
van hetgeen daarna overblijft de tarra. Zijn deze kortingen alle in
percenten opgegeven, dan is het overigens onverschillig, in welke orde
ze afgetrokken worden, zooals uit het volgende blijkt. Bedragen bijv. de
kortingen voor goedgewicht, rafactie en tarra achtereenvolgens 2, 1 en
6 pet., en zij K een zeker bruto gewicht, dan houdt men na aftrek
98
van 2 "/„ korting voor goedgewicht ^^^^ van het gewicht over, dus
98 99
-yöQ- X K. Van dit bedrag gaat 1 ®/„ af, en men houdt dus of wel
99 98
TÖÖ'^TÖO^^^ over; eindelijk van dit bedrag de 6 pet. tarra afge-
94
nomen, houdt men hiervan over, en heeft men dus voor het
nettogewicht:
94 , 99 98
X iAn X X K.
100 100 ^ 100
Daar men nu in een gedurig product de factoren in willekeurige
volgorde kan nemen, kan men hiervoor schrijven:
98 94 .. 99 „ , 99 98 , 94
X inn X XK of X inn X inn XK,
100 100 ^ 100 100 ^ 100 100