Boekgegevens
Titel: Theorie der rekenkunde ten behoeve van inrichtingen van middelbaar en van kweekscholen voor onderwijzers
Auteur: Greidanus, Tjardus
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1900
3e, verm. en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2943
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200694
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theorie der rekenkunde ten behoeve van inrichtingen van middelbaar en van kweekscholen voor onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
10
Bijgevolg is voor het opgegeven getal:
2 eenheden = 2 eenheden
4 a - 24
3 b = 108
0 c - 0
1 d = 1296
5 e = 38880
te zaïnen 510342 (zestallig stelsel) = 40310 eenheden.
17. Vierde voorbeeld. Het getal 7/)812 van het twaalftallig
stelsel over te brengen in het tientallig.
Handelende volgens de eerste manier van 16 hebben wc:
ld = 84 c ,
84 c en p c = 94 c = 1128 ö,
1128 & en 8 ö = 1136 h = 13632 a,
13632 a en 1 a = 13633 o = 163596 ccnh.,
163596 eenh. en 2 eenh. = 163598 eenheden.
Andere manier. De termen der schaal zijn:
a ~ 12 eenh.,
6 = 12 X 12 = 144 „ ,
c = 12 X 144 = 1728 „ ,
d = 12 X 1728 = 20736 „ ,
enz. Bijgevolg heeft men:
2 eenheden = 2 eenh.,
1 a = 12 „ ,
8^6 = 1152 „ ,
p ' c — 17280 „ ,
7 d - 145152 „ .
Te zamen: 7p812 (twaalftallig stelsel) = 163598.
18. Vijfde voorbeeld. Het getal 43562 van het zeventallig
stelsel in het negentallig over te brengen.
We brengen het getal eerst van het zeventallig stelsel over in het
tientallig, waardoor men 10922 verkrijgt, en daarna dit getal naar
het negentallig stelsel. Men zal vinden 43562 (zeventallig) = 15875
(negentallig).
We kunnen ook handelen volgens de eerste manier van no. 16 en
17 en het getal direct van het zeventallig stelsel in het negentallig
overbrengen. Men moet dan echter het aantal eenheden, dat men voor
elke groep van het gegeven getal bij de herleiding tot eenheden van éen
orde lager verkrijgt, terstond volgens het negentallig stelsel schrijven.
Daar elke eenheid van het zeventallig stelsel gelijk is aan 7 eenheden
van een orde lager, heeft men voor de 4 e-tallen van het getal 4 maal