Boekgegevens
Titel: Theorie der rekenkunde ten behoeve van inrichtingen van middelbaar en van kweekscholen voor onderwijzers
Auteur: Greidanus, Tjardus
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1900
3e, verm. en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2943
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200694
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theorie der rekenkunde ten behoeve van inrichtingen van middelbaar en van kweekscholen voor onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
184
quotient bepalen; derhalve moet men 5 cijfers van den deeler en dus
hier ook 5 cijfers van het deeltal nemen.
0,57462/7,4058/12,88
57462
16596
11492
5104
4597
5 07
45 9
48
289. Wordt het quotient van twee onnauwkeurige getallen, bijv.
van 27,348... en 4,938... zou nauwkeurig mogelijk verlangd, dan
ziet men van de verkorte deeling af en voert men op de gewone
wijze twee deelingen uit, de eene met het te groote deeltal 27,349 en
den te kleinen deeler 4,937; de andere met het te kleine deeltal
27,347 en den te grooten deeler 4,939. Zooveel cijfers, als beide
quotiënten gemeen hebben, heeft men dan ook nauwkeurig in het
quotient van 27,348 ... en 4,938 ...
HOOFDSTUK XX.
OVEH DE liKlCKSEN.
u e k e n k u n n i g e reeksen.
290. Een rij van getallen, die volgens een bepaalde wet uit elkander
afgeleid worden, noemt men een reeks; de getallen waaruit ze bestaat,
heeten de termen der reeks. Daar de bedoelde wet zeer onderscheiden
kan wezen, bestaan er verschillende soorten van reeksen. De eenvou-
digste wet van afhankelijkheid is die, waarbij elke volgende term
verkregen wordt, door den voorgaanden met een zelfde getal te ver-
meerderen of te verminderen. De daardoor ontstane reeks noemt men
een rekenkundige. Zoo zijn:
2, 3Va, 5, 6'/,, 8, 9>/2, 11, enz.
45, 43, 41, 39, 37, enz.
rekenkundige reeksen. Daar de eerste reeks verkregen is, door bij
eiken term het getal l'/a op te tellen, en de termen dus steeds grooter