Boekgegevens
Titel: Theorie der rekenkunde ten behoeve van inrichtingen van middelbaar en van kweekscholen voor onderwijzers
Auteur: Greidanus, Tjardus
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1900
3e, verm. en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2943
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200694
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theorie der rekenkunde ten behoeve van inrichtingen van middelbaar en van kweekscholen voor onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
181
4,5 O 9 2 6 4,0 O 9 2 5 4,5 0 9 3
0,7 4 3 O 2 0,7 4 3 01 0,7 4 3 01
901852 450925 315651
13527780 13527750 18037
1803704 1803700 1353
3 1 56482 3 1 56475 ___5
3,3 5 O 4 7 O 3 6 5 2 3,3 5 O 4 I 7 8 4 2 5 3,3 5 O 4 6
Het product der opgegeven getallen ligt nu tusschen deze twee
uitkomsten in, en kan men dus als volkomen nauwkeurig daarvoor
opgeven 3,3 5 0 4.
Blijkens de nevenstaande verkorte bewerking krijgt men met deze
eveneens 3,3504 als uitkomst, waarbij men echter niet weet], of het
laatste cijfer goed is.
deeling van onnauwkeurige getallen.
286. Zij gevraagd het quotient te bepalen van de onnauwkeurige
getallen 3 5,4 6 3 5 2 8 O 4 ... en 4,6 7 2 5 ....
Wanneer we de deeling op de gewone wijze uitvoeren, vinden we
als eerste cijfer van het quotient 7 eenheden. Daar de deeler tot op
1 tienduizendste nauwkeurig is, zal de fout van den eersten aftrekker
dus hoogstens 7 tienduizendsten bedragen. Het volgende cijfer van
het quotient wijst tiendedeelen aan en dus zal de tweede aftrekker
tot op eenige honderdduizendsten nauwkeurig'zijn. Evenzoo zullen de
volgende aftrekkers nauwkeurig zijn tot op eenige millioensten, tien-
millioensten, enz. De fout van 7 tienduizendsten is dus overwegend,
waaruit we besluiten, dat we aan de nauwkeurigheid der uitkomst
weinig te kort zullen doen, indien we alle aftrekkers tot in tiendui-
zendsten berekenen. Dit geeft aanleiding tot eene verkorte bewerking,
waarbij we de cijfers van het deeltal, die honderdduizendsten, mil-
lioensten, enz. aanwijzen, kunnen weglaten. Deze verkorte deeling
wordt dan als volgt:
4,6 7 25/3 5,4 6 3 5\7,5 8 9
32707 5
23363
4197
3J38
4 5"9
420
39