Boekgegevens
Titel: Theorie der rekenkunde ten behoeve van inrichtingen van middelbaar en van kweekscholen voor onderwijzers
Auteur: Greidanus, Tjardus
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1900
3e, verm. en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2943
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200694
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theorie der rekenkunde ten behoeve van inrichtingen van middelbaar en van kweekscholen voor onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
180
Tweede voorbeeld. Bereken tot op een eenheid nauwkeurig
het product der getallen 2 6,4 5 O O 2 en 3 1,4 O 5 6 8 0.
De geheelen van het product bevatten 3 cijfers en men moet in de
uitkomst dus 3 cijfers nauwkeurig hebben, en van elk der beide
getallen dus 5 cijfers nemen.
2M50
31,405
7 9 3 5 0
2645
105 8
1 3
8 3 0,6 6
De uitkomst is alzoo 8 3 0, tot op een eenheid nauwkeurig.
Derde voorbeeld. Bereken 0,0 7 3 5 8 O ... X 0,6 1 O 4 5 O 2 . ..
tot in tienduizendsten nauwkeurig.
Het eene getal is ongeveer 0,07, het andere ongeveer 0,6, waarv.m
het product 0,042 is; het product bevat dus honderdste doelen, en
daar het in tienduizendstcn nauwkeurig moet zijn, moet men in de
uitkomst 3 cijfers nauwkeurig hebben, zoodat men hier 5 cijfers moet
krijgen en dus van elk der getallen 4 cijfers heeft te nemen.
0,07$$$
0,6 1 O 5
44 148
736
_37
0,0 4 4 9 2 1
De uitkomst is dus 0,0 4 4 9.
285. Wanneer men het product van twee onnauwkeurige getallen
zoo nauwkeurig wil kennen, als eenigszins mogelijk is, ziet men van
de verkorte bewerking af en handelt als volgt. Men bepaalt achter-
eenvolgens het product van de naast grootere en dat van de naast
kleinere getallen. Tusschen deze twee producten ligt dan het product
der opgegeven getallen, en zooveel cijfers, als die beide producten
gemeen hebben, heeft men dan ook voor de uitkomst der opgegeven
getallen nauwkeurig.
Voorbeeld. Zoo nauwkeurig mogelijk het product te bepalen van
4,5 0 9 2 5 en 0,7 4 3 O 1, welke te klein zijn cn nauwkeurig tot op
een eenheid der laatste decimaal.
De producten der naast grootere en der naast kleinere getallen zijn: