Boekgegevens
Titel: Theorie der rekenkunde ten behoeve van inrichtingen van middelbaar en van kweekscholen voor onderwijzers
Auteur: Greidanus, Tjardus
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1900
3e, verm. en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2943
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200694
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theorie der rekenkunde ten behoeve van inrichtingen van middelbaar en van kweekscholen voor onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
159
Met behulp dezer verkortingen zou dan de bewerking aldus zijn:
96
1088
1 1 0/t {b)
27 _
576;
32 7 6
36
3888
8704
397504
64
4 0 6 2 7 2 (c)
_^
40671
44
4 0715
lK50 = 3,6 8/4031
3» = 27
23000
•19656
3344000
3180032
16 3 9 6 8 (a)
162684
1284
1221
63
41
Na op de gewone wijze de cijfers 368 van den wortel bepaald te
hebben, is men gekomen tot de rest 163968 met de getallen 1104 =
3 X 368 en 406272 = 3 X 368,'. Hier beginnen we de verkorte bewer-
king, en zullen dus achter het getal door (a) aangewezen, niet de
drie nullen plaatsen. Wij bepalen nu het volgende cijfer van den
wortel, door de beide eerste cijfers 40 van dit laatste getal te deelen
in de drie eerste cijfers 163 van de rest; dit geeft 4. Daar achter het
getal (a) de drie nullen niet gezet worden, moeten in het getal, dat
hiervan afgetrokken zal worden ook drie cijfers minder voorkomen.
Bij de gewone bewerking plaatsen we het nieuwe cijfer 4 achter het
getal {b) en tellen het komende getal met die 4 vermenigvuldigd, op
bij (c). Daar we in (o) drie cijfers minder moeten hebben, zullen we
de twee uitspringende cijfers, die in de gewone bewerking onder (c)
komen, weglaten, en nog éen cijfer van dit getal schrappen. Het
getal dat onder (c) komt te staan, ontstaat door het nieuwe cijfer 4
achter (6) te zetten, maar daar dit getal 3 cijfers minder moet hebben,
zullen we dit cijfer nu niet er achter zetten en bovendien 2 cijfers
schrappen. Het overblijvende deel 11 van het getal (b) wordt nu met
4 vermenigvuldigd en dit product 44 onder het deel 40627 van (c)
gezet, waardoor 40671 ontstaat, en dit wordt, met 4 vermenigvuldigd,
onder (a) gezet. Na aftrekking van het product 162684 houden we
de rest 1284.
Om daarna het volgende cijfer van den wortel te krijgen, moet
weer eerst de nieuwe deeler, 3 X de tweede macht van het reeds