Boekgegevens
Titel: Theorie der rekenkunde ten behoeve van inrichtingen van middelbaar en van kweekscholen voor onderwijzers
Auteur: Greidanus, Tjardus
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1900
3e, verm. en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2943
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200694
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theorie der rekenkunde ten behoeve van inrichtingen van middelbaar en van kweekscholen voor onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
- 144
V
Daar de wortel éen cijfer in de geheelen heeft, moet men in 't ge-
I heel 11 cijfers krijgen. Dit aantal njoet nu zóo gesplitst worden, dat
■j het eerste deel 2 meer is dan het tweede deel. Daar dit niet mogelijk
ï is, splitsen we het in 7 en 4 en zullen we 7 cijfers door worteltrek-
; j king bepalen en de andere 4 door deeling.
p/3,()0=l,732050/8075
17'= 2 89
1100
343x3= 1029
TToo
3462X2= 6924
17 60000
346405X5= 173202 5
2797500
3464100 2771280
2 6 2 2 0
24249
1971
1732
2 3 9.
Tweede voorbeeld. 1/0,000193 in 7 decimalen.
Daar de eerste decimaal O is, zal de wortel 6 cijfers bevatten;
hiervan bepalen we 4 door worteltrekking en 2 door deeling.
K 0,0 0/01/9 8 = 0,01 3 8 9/2 4
1 3' = 1 6 9
2400
268X8= 2 1 44
25600
2769x9= 2492 1
679
2 7 J 8 5^
1 23
1 1 1
1 2.
Derde voorbeeld. Zoo nauwkeurig mogelijk den wortel te be-
palen uit 1/3, zoover deze in het eerste voorbeeld is gevonden.