Boekgegevens
Titel: Theorie der rekenkunde ten behoeve van inrichtingen van middelbaar en van kweekscholen voor onderwijzers
Auteur: Greidanus, Tjardus
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1900
3e, verm. en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2943
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200694
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theorie der rekenkunde ten behoeve van inrichtingen van middelbaar en van kweekscholen voor onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
140
heeft men niet meer dan 6 decimalen van het getal noodig; de
overigen kunnen dus weggelaten worden.
K 1,9 8/1 3/7 9/6 5 4=1,4 0 7
P = 1
24x4 =
2807x7 =
98
96
21379
19649
17 30.
3. jx- 0,00001 in 5 decimalen.
Daar hot getal geen honderdste en geen tienduizendste deelen bevat,
zal de wortel geen tiende en geen honderdste deelen hebben.
1/0,0 0,00,10 = 0,00316
3'= 9
100
61 X 1 = 61
626 x6 =
3 9 00
37 5 6
14 4.
238. Verkorte vierkantsworteltrekking. Het benaderen
van den wortel uit een geheel of uit een tiendeelig getal kan aan-
merkelijk verkort worden, wanneer men acht geeft op de wijze,
waarop de cijfers van den wortel gevonden worden. Deze toch worden
verkregen, door telkens het dubbel van het reeds bepaalde gedeelte
des wortels te deelen op de laatste rest, gevolgd door twee nullen.
Daarom zal men, wanneer reeds eenige cijfers van den wortel bekend
zijn, nog eenige andere enkel door deeling kunnen vinden. Trekken
we den wortel uit 183 tot in 6 decimalen op de gewone wijze.
1/183 = 1 3,5 27749
13' = 16 9
265X5 =
2 7 0 2 X2 =
2 7047X7 =
270547 x7 =
270 5 544X4 =
27055489X9 =
1400
1325
7500
5 4 0 4
2096001
18 9 3 2 9
2 0 2 7 1 00
18 9 3 8 29
13 3 2 7 100
108 2 2176
250 [4 9 2 400
243 14 9 9 4 0 1
619 9 2 9 9 9.