Boekgegevens
Titel: Theorie der rekenkunde ten behoeve van inrichtingen van middelbaar en van kweekscholen voor onderwijzers
Auteur: Greidanus, Tjardus
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1900
3e, verm. en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2943
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200694
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theorie der rekenkunde ten behoeve van inrichtingen van middelbaar en van kweekscholen voor onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
137
Daar nu i/14 tuschen 3 en 4 ligt, zal K V? tusschen en
inliggen. Wanneer men dus schrijft: , dan maakt men
daarbij een fout, welke echter minder dan '/, bedraagt. Men drukt
dit uit door te zeggen:
\/ »/j = '/j tot op '/? nauwkeurig.
Op gelijke wijze vindt men voor j/ , door van den noemer 36
te maken:
^ = y "/se = % tot op Vg nauwkeurig,
en door de breuk onder den noemer 144 te schrijven:
y '/ii = y = '/lï tot op 7i2 nauwkeurig.
In het laatste geval vindt men dus een nauwkeuriger waarde dan
in het eerste. Zoo kan men voortgaan en den wortel voortdurend tot
op een kleiner gedeelte van de eenheid nauwkeurig bepalen.
In overeenstemming hiermede zegt men van den wortel uit het
grootste vierkant van een getal, dat hij den wortel uit het getal
voorstelt tot op een eenheid nauwkeurig; bijv.:
j/ 21 =4 tot op een eenheid nauwkeurig,
d. i. y 21 is meer dan 4, maar minder dan 5.
236. Op dezelfde wijze, als hierboven is gedaan voor breuken, kan
men thans den wortel uit eenig geheel getal tot op een willekeurig
deel der eenheid nauwkeurig bepalen: men schrijft daartoe het getal
in den vorm eener breuk, waarvan de noemer het vierkant is van
het getal, dat aangeeft, tot op welk deel der eenheid de wortel nauw-
keurig moet zijn.
Zij bijv. 1/21 te bepalen tot op '/s van de eenheid nauwkeurig,
dan schrijven we 21 in den vorm eener breuk met den noemer 25,
omdat 1/ 25 = 5 is. Wij hebben alzoo:
21 X25 525 22 ,,, , , .
V — —25— - y = Is tot op 7; nauwkeurig.
Evenzoo voor i/ 3 tot op 7? nauwkeurig:
= = l®/7 tot op 7, nauwkeurig.
Men kan nu evengoed den wortel uit eenig getal bepalen tot op
Vio! Vioo, ®nz. van de eenheid. Bijv. om i/21 tot op 7io nauwkeurig
te vinden, schrijven we 21 onder den noemer 100:
2100 1/ 2100 45 , ^ _
10 '"> nauwkeurig.
Eveneens om i/3 tot op 7ioo nauwkeurig te vinden:
30000 173 , . .
100' ~1ÖÖ"~ ' "»■'^«'l^eurig.