Boekgegevens
Titel: Theorie der rekenkunde ten behoeve van inrichtingen van middelbaar en van kweekscholen voor onderwijzers
Auteur: Greidanus, Tjardus
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1900
3e, verm. en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2943
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200694
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theorie der rekenkunde ten behoeve van inrichtingen van middelbaar en van kweekscholen voor onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
130
drukken. Omgekeerd volgt uit zulk een gelijkheid het evenredig zijn
van een grootheid of getal met een of meer andere.
Zoo volgt uit de gelijkheid
y = ax (waarin a constant is),
dat y evenredig is met x.
Evenzoo uit:
xy—p^ (p constant),
dat X omgekeerd evenredig is met y.
Uit: y^ — 2px (p constant),
dat X evenredig is met de tweede macht van y.
Uit:
k = —j (a constant),
dat k samengesteld recht evenredig is met i en omgekeerd evenredig
met p en t.
HOOFDSTUK XVI.
over de vierkantsworteltrbkking.
229. Wanneer van een product de beide factoren aan elkander
gelijk zijn, noemt men dit product de tweede macht van dat getal,
en dit laatste heet omgekeerd het grondtal of de wortel van de macht.
Een tweede macht wordt dus door vermenigvuldiging bepaald Om-
gekeerd kan het de vraag zijn, om het getal terug te vinden, welks
tweede macht bekend is, en dit geeft aanleiding tot een nieuwe
bewerking, de vierkants worteltrekking of eenvoudig de wor-
teltrekking genoemd. In het algemeen verstaat men onder den
vierkantswortel uit een getal, het getal, dat, tot de tweede macht
gebracht, het oorspronkelijke getal weer oplevert. Dat de wortel uit
een getal moet getrokken worden, wijst men aan, door vóór het
getal het teeken V, wortel uit, te plaatsen. Moet de wortel uit een
som of een verschil getrokken worden, dan plaatst men die som of
dat verschil tusschen haakjes; moet de wortel uit een product of uit
een quotient genomen worden, dan schrijft men voor dit product of
dit quotient eenvoudig het wortelteeken; bijv. 1/18X2 beteekent,
dat de wortel moet getrokken worden uit het product van 18 en 2;
1/ 75:3 is de wortel uit het quotient van 75 en 3.
Volgens het bovenstaande is ^-^9 = 3, omdat 3' weer 9 is; y64 = 8,
omdat 8'= 64 is, enz.