Boekgegevens
Titel: Theorie der rekenkunde ten behoeve van inrichtingen van middelbaar en van kweekscholen voor onderwijzers
Auteur: Greidanus, Tjardus
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1900
3e, verm. en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2943
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200694
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theorie der rekenkunde ten behoeve van inrichtingen van middelbaar en van kweekscholen voor onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
128
Öoor verwisseling der middelste termen der evenredigheid heeft men:
Pi: Al X B, X Cl = P, : A, X Ba X Ca,
nf Pi - Pe
Al X Bi X Cl ~ A, X B^ X C,
en we vinden dus, dat het quotient van de deeling van P door het
product van A, B en C standvastig (constant) is.
Hieruit hl ij kt: een grootheid is samengesteld evenredig met eenige
andere grootheden, als het quotient der deeling van de eerste, door het
•product der andere standvastig is. Stelt men dit quotient voor door c,
dan kan men het samengesteld evenredig zijn van P met A, B en C
uitdrukken door de gelijkheid
P = cXAXBXC.
225. Voorbeelden van grootheden, die samengesteld evenredig zijn
met andere grootheden, zijn:
1. het arbeidsloon met het aantal werklieden, den werktijd en de
werkkracht,
2. de hoeveelheid werk met het aantal werklieden, den werktijd en
de werkkracht,
3. de lengte van den weg met de snelheid en den tijd,
4. het gewicht van een lichaam met het volume en het soortelijk
gewicht,
5. de oppervlakte van een rechthoek met zijn basis en zijn hoogte,
6. de inhoud van een parallelipipedum met zijn grondvlak en zijn
hoogte,
7. de intrest van een kapitaal met het kapitaal, den tijd en het
percent, enz.
226. Eerste vraagstuk. Als 32 werklieden, 8 uur daags wer-
kende, in 15 dagen ƒ 864 verdienen, hoelang kan men dan 45 werk-
lieden, 10,5 uur daags werkende, met ƒ 2126,25 in dienst houden?
Daar het arbeidsloon (L) samengesteld evenredig is met het aantal
werkl. (W) en den tijd (T) heeft men:
Li: L, = Wi X Tl: W, X T,
derhalve: 864 : 2126'/, = 32 X 15 X 8 :45 X a; X 10'/,
864:8505 = 32X 15X8:45XxX2lX2
108: 8505 = 32 :3Xa;X 21 X 2
27 : 945 = 4 : a; X 7
1 :35 = 4:7x
l:5 = 4:x
a; = 20 dagen.
Tweede vraagstuk. Voor een zeker werk heeft men 35 werk-
lieden gedurende 72 dagen, 11 uur per dag werkende, noodig gehad;