Boekgegevens
Titel: Theorie der rekenkunde ten behoeve van inrichtingen van middelbaar en van kweekscholen voor onderwijzers
Auteur: Greidanus, Tjardus
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1900
3e, verm. en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2943
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200694
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theorie der rekenkunde ten behoeve van inrichtingen van middelbaar en van kweekscholen voor onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
123
Daar x gevonden wordt, door het product der getallen rechts van
de teekens = te deelen door het product der getallen links, kan men
terstond factoren van de getallen links weglaten tegen gelijke factoren
van de getallen rechts.
215. De oplossing met behulp van den kettingregel vindt haar
voornaamste toepassing in het koopmansrekenen, vooral in de munten-
en eöecten-arbitrage. In de meeste gevallen toch kan men spoedig
genoeg, hetzij dan met éen of twee tusschenbewerkingen, de eene
soort van eenheden in de gevraagde eenheden uitdrukken.
HOOFDSTUK XV.
evenredigheid van grootheden.
216. Men zegt dat een grootheid P afhankelijk is van een andere
grootheid A, als een verandering in de laatste een verandering in de
eerste ten gevolge heeft.
Zoo is bijv. de inhoud van een bol afhankelijk van de grootte van
zijn straal.
Evenzoo is een getal p afhankelijk van een getal «, als een ver-
andering van a een verandering van p ten gevolge heeft.
Opmerking. In het volgende zal vaak sprake zijn van groot-
heden , wanneer men de getallen bedoelt, die aangeven, hoeveel maal
de als maat gebezigde grootheid in elk der grootheden begrepen is.
In dien zin kan men dus spreken van een product van grootheden,
van een quotiënt van ongelijksoortige grootheden, enz.
217. Men zegt, dat een grootheid P (recht)-evenredig ') is met een
grootheid A, als de verhouding van twee waarden der eerste grootheid
gelijk is aan de verhouding van twee waarden d(r andere grootheid.
Stelt men twee waarden der grootheid P voor door P, en P, en de
overeenkomstige waarden van A voor door A, en A,, dan is P even-
redig met A, als:
P, :P, =A, : A,.
Wanneer in deze evenredigheid A, gelijk is aan ti X A,, dan is
Pjj z=n X P|, en dus kan men ook zeggen, dat een grootheid evenredig
is met een andere grootheid, als het n maal grooter worden van de eene
ten gevolge heeft, dal de andere ook n maal grooter wordt.
') ]!ij veikoiting voor (recht) evenredig afhankelijk.