Boekgegevens
Titel: Theorie der rekenkunde ten behoeve van inrichtingen van middelbaar en van kweekscholen voor onderwijzers
Auteur: Greidanus, Tjardus
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1900
3e, verm. en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2943
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200694
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theorie der rekenkunde ten behoeve van inrichtingen van middelbaar en van kweekscholen voor onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
122
.. , „ 45X19,3X47,7 ,,
en hieruit: 1 M = 41^50^— gW-;
en derhalve is de prijs van 3 M. (=f x gesteld):'
3 X 45 X 19,3 X 47,7 ,
^ =-41X50X4-
Vraag. Hoe zijn de verhoudingen 1 yard: 1 i en 1 M.: 1 gld.
te verstaan?
Lossen we nu dit vraagstuk met behulp van den kettingregel op,
dan stellen we eerst de volgende gelijkheden op (den gcvraagden
prijs = f X gesteld):
f X = 3 M. ,
41 M. = 45 yards,
50 yards = 19,3 £
4 4' = ƒ 47,70 ,
waarbij een grootheid, die in de eene gelijkheid rechts van het teeken
= staat, in de volgende gelijkheid links dnarvan komt te staan. En
door nu met terzijdestelling van de namen der grootheden (waarbij
men deze dus alleen beschouwt ten aanzien van de aantallen eenhe-
den, die ze bevatten) de producten der overeenkomstige leden te
nemen, vindt men:
I xX41 X50X4=:3 X45X 19,3X 47,7,
i en dan even als boven:
I ,-3X45X19,3X47,7 _
' 41X50X4
214. Tweede vraagstuk. Hoeveel gulden is 560 zilveren roebels,
als 119 roebels = 265 reichsmark, 627 reichsmark = 374 florijnen
(Oostenrijk), 48 flor. = 105 francs en fr. 100 = ƒ 47,50 is?
Door terstond door middel van den kettingregel op te lossen, hel>ben
we, het gevraagde aantal guldens x gesteld, als volgt:
ƒ X = 560 Z. R.
Z. R. 119 = 265 Rm.
Rm. 627 = 374 flor.
fl. 48 = 105 fr.
fr. 100 = ƒ 47,50
.X X 119 X 627 X 48 X 100 = 560^2"65 X 374 X 105 X 47,5
560 X 265 X 374 X 105 X 47,5
X
119 X 627 X 48 X 100
265 X 35
~ 3X2X2
= ?f= ƒ 772,92.