Boekgegevens
Titel: Theorie der rekenkunde ten behoeve van inrichtingen van middelbaar en van kweekscholen voor onderwijzers
Auteur: Greidanus, Tjardus
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1900
3e, verm. en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2943
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200694
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theorie der rekenkunde ten behoeve van inrichtingen van middelbaar en van kweekscholen voor onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
mm
116
en dus voor (1,035)», door de cijfers verder dan de 8« decimaal te ver-
waarloozen, 1,0 7 1 2 2 5
1.0 7 1 2 2 5
10 7 12 2 5
7498575
107123
21424
2 142
__536
1.1 4 7 5 2 3 0 0
1.0 1 7 5
114 7 5 2 3 0 0
114 7 5 2 3
8 0 3 2 6 6
_ 5 7 3 7 6
1.1 67604 65
Opmerking. Bij het derde gedeeltelijke product (van 1,071225
met 1 duizendste) is het cijfer 5 geschrapt, maar daarvoor het product
van het volgende cijfer met 1, met 1 verhoogd, dus 1 X 2 is 2 en 1
daarbij is 3. In het algemeen wordt een product met 1 verhoogd,
wanneer het weg te laten cijfer 5 of meer dan 5 is.
Men heeft nu in 7 decimalen nauwkeurig
(1,035)» X 1,0175 = 1,1676046,
en door op dezelfde wijze dit getal met 67465,2 te vermenigvuldigen,
heeft men: I,16ï60/t6
6 7 4 6 5,2
7 0 0 5 6 2 7 6
8 173232
467042
70056
5838
233
787 7 2,67 7.
De aangegroeide som is derhalve ƒ 78772,68 met een fout van
hoogstens 1 cent.
206. Wanneer omgekeerd de som bekend is, waartoe een kapitaal
na verloop van eenigen tijd is aangegroeid, kan men door deeling dat
kapitaal terugvinden. Zij bijv. gevraagd, welke som men gedurende 3
jaar tegen 4"/o op samengestelden intrest moet zetten, om na verloop
van dien tijd ƒ 2500 terug te ontvangen, dan gaan we als volgt te
werk. Als a het gevraagde kapitaal is, dan is dit tegen 4 "/o na 3