Boekgegevens
Titel: Theorie der rekenkunde ten behoeve van inrichtingen van middelbaar en van kweekscholen voor onderwijzers
Auteur: Greidanus, Tjardus
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1900
3e, verm. en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2943
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200694
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theorie der rekenkunde ten behoeve van inrichtingen van middelbaar en van kweekscholen voor onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
lil
40/0 van het kapitaal is nu ƒ 701,60,
IVo „ » .. .. .. - 175 40,
derhalve 100 »/o of het geheele kapitaal = ƒ 17540.
Tweede vraagstuk. Tegen hoeveel percent moet een kapitaal
van ƒ 6750 uitstaan, om in jaar ƒ 531,56 intrest op te brengen?
In 1^/4 jaar is de intrest f 531,56,
„ 7 „ „ „ „ - 2126,24,
„ 1 „ „ „ „ - 303,75.
Van ƒ 6750 kapitaal is de intrest ƒ 303,75,
303 75
dus „ - 100 „ „ „ „ - = ƒ 4,50.
Het kapitaal heeft dus uitgestaan tegen 4'/j "/o-
Derde vraagstuk. Iemand heeft den 10 Februari ƒ 4315 opge-
nomen a 5®/„ en betaalt eenigen tijd later aan kapitaal en intrest
ƒ 4400.10 terug. Wanneer heeft hij het terug betaald?
Het kapitaal met den intrest bedraagt ƒ 4400,10
„ „ alleen „ - 4315.—
de intrest is dus ƒ 85,10.
De intrest van ./'4315 a 5% in 1 jaar is ƒ 215,75. Wij hebben dus nu:
ƒ 215,75 is de rente in 360 dagen,
360 „
1.—
215,75
ör;in 85,1 X 360 dagen
- 85,10 „ „ „ „ -215 75-— ^^^ dagen.
De terugbetaling heeft dus plaats gehad 142 dagen na den 10 Fe-
bruari, d. i. op den 2 Juli.
samengestelde intrest.
202. Wanneer de intrest van een kapitaal niet genoten wordt,
maar deze telkens bij het kapitaal wordt gevoegd, zegt men. dat dit
kapitaal op samengestelden intrest uitstaat. In tegenoverstelling
noemt men den gewonen intrest den enkelvoudigen. — Wijl door het
bijvoegen van de rente bij het kapitaal dit laatste telkens grooter
wordt, neemt ook de intrest steeds toe, en zoo is hierin een middel
gelegen tot kapitaalvorming; dit telkens bijvoegen der rente bij het
kapitaal noemt men de rente kapitaliseerm.
Volgens het voorgaande kan men steeds den samengestelden intrest
van een kapitaal gedurende een zeker aantal tijdseenheden berekenen.
Gemakkelijker echter gaat men op de volgende wijze te werk. Om