Boekgegevens
Titel: Theorie der rekenkunde ten behoeve van inrichtingen van middelbaar en van kweekscholen voor onderwijzers
Auteur: Greidanus, Tjardus
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1900
3e, verm. en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2943
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200694
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theorie der rekenkunde ten behoeve van inrichtingen van middelbaar en van kweekscholen voor onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
108
neemt de overeenkomstige gedeelten van 1 pot. van het kapitaal en
voegt die bij het reeds verkregen bedrag. Overigens handelt men
hierbij ook al naar omstandigheden.
Wanneer de intrest gedurende een anderen tijd dan dien, waarmede
het percent overeenkomt, gevraagd wordt, berekent men eerst den
intrest gedurende de eenheid van tijd en vermenigvuldigt dit bedrag
met het getal, dat den tijd uitdrukt. Is dit getal gebroken, dan han-
delt men op gelijke wijze, als met het percent is gezegd. Men rekent
daarbij het jaar gewoonlijk op 360 en de maand op 30 dagen. In
Engeland en in Noord-Amerika wordt het jaar echter gerekend op
365 en de maand op zooveel dagen, als zij heeft.
Wij zullen thans het berekenen van den intrest op eenige voor-
beelden toepassen.
199. Eerste vraagstuk. Bereken den intrest van ƒ 812,50 ä
3'/, "/„ in 8 maanden.
Kapitaal.......ƒ 812,50 k °/o
1 °/„..........- 8,125
3 »/„..........ƒ 24,375
% »/o (= V» van 3°/„) - 6,093
3'/4 "/o.........ƒ 30,47.
De jaarlijksche intrest is dus ƒ 30,47 en om nu den intrest in 8
maanden te vinden, hebben we:
in 12 maanden is de intrest ƒ 30,47,
„ 4 „ „ „ „ - 10,156,
„ 8 „ „ „ „ - 20,31.
Tweede vraagstuk. Den 12 Augustus neemt iemand een som
van ƒ 2540 op intrest ä "/„ en den 8 October nog ƒ 1025, doch
moet nu van alles »/i "lo caeer intrest geven; hoeveel moet hij aan
het einde van het jaar aan kapitaal en intrest terug betalen?
De som van ƒ 2540 heeft hij op intrest gehad ä "/„ van 12
Augustus tot 8 October, d. i. 56 dagen; vervolgens ƒ 2540ƒ 1025 =
ƒ 3565 ä 4'/, van 8 October tot 1 Januarij d. i. 82 dagen.
Kapitaal . . ƒ 2540 Kapitaal
1 "/„.....- 25,40 1 "/„ . . .
4 »/o.....- 101,60 4 % .
'7. ■ ■ ■ ■ - 12,70 'U "/o
4'/, ■ • • ƒ 114,30 »/n
4^/» %
ƒ 3565
- 35,65
- 142,60
- 17,825
8,912
ƒ 169,34.