Boekgegevens
Titel: Theorie der rekenkunde ten behoeve van inrichtingen van middelbaar en van kweekscholen voor onderwijzers
Auteur: Greidanus, Tjardus
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1900
3e, verm. en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2943
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200694
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theorie der rekenkunde ten behoeve van inrichtingen van middelbaar en van kweekscholen voor onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
93
Men schrijft van de verschillende getallen de gelijknamige eenheden
5 7° 1 1' 1 8" elkander en begint met de som te zoeken van
100° 7' 5 6" ^^ kleinste onderdeelen, hier de seconden. Deze som
12° 5 O'10" echter nog 2 minuten en er blijven 6
1°5 6'3 8" seconden over, welke onder de streep in de kolom
2 9° 1 7' 4" seconden geplaatst worden, terwijl de 2' bij de
1 1° 1 2' overige minuten opgeteld worden. Daardoor is de
2 1 2° 3 5'—minuten 165, hetwelk gelijk is aan 2° 35';
de 35' worden in de kolom der minuten geschreven
en de 2° bij de overige graden opgeteld, geeft 212°. De som is
alzoo: 212°35'6".
172. Aftrekking. Hoeveel is het verschil van Troy-a' 7.0.5.18 en
ffi 3.6.17.14?
We schrijven de gelijknamige eenheden van deze grootheden onder
elkander, even als bij de optelling, en beginnen de aftrekking bij de
kleinste onderdeelen. 14 grains afgetrokken van 18
ffi 7.0. 5.18 grains geeft 4 grains in het verschil. Daar 17 penny-
„ 3.6.17.14 weights niet van 5 dwts. kunnen afgenomen worden,
È 3.5. 8. 4 zullen we 1 ounce nemen en dit tot dwts. herleiden
en bij de 5 dwts. voegen. Daar in het aftrektal even-
wel geeu ounces voorkomen, nemen we 1 pound van de 7 te en
vervangen dit door 12 oz.; van deze nemen we 1 oz. en schrijven
daarvoor 20 dwts. Deze 20 dwts., gevoegd bij de 5 dwts., geeft 25 dwts.
en hiervan de 17 van den aftrekker afgenomen, geeft er 8 in het
verschil. Het aantal ounces 12 is nu op 11 verminderd en hiervan
6 oz. afgenomen, geeft 5 in het verschil. Eindelijk 3 S' van 6 ffi geeft
3 ffi. Het verschil bestaat dus uit 3 pound, 5 ounces, 8 pennyweights en
4 grains of wel: tó 3.6.8.4.
173. Vermenigvuldiging. Het product te bepalen van
yards 15.0.7.6 met 136.
We vermenigvuldigen achtereenvolgens de verschillende eenheden,
te beginnen met de kleinste, met 136 en herleiden, indien het product
meer is, dan het aantal eenheden, benoodigd voor een grootere eenheid,
dit tot die grootere eenheden, en voegen het verkregen aantal bij het
volgende product.
Daar 1 yard = 3 feet è, 12 inches a 10 lines is, heeft men de
volgende bewerking:
yards 15.0.7. 6
_^
yards 2068.2.1. 6