Boekgegevens
Titel: Theorie der rekenkunde ten behoeve van inrichtingen van middelbaar en van kweekscholen voor onderwijzers
Auteur: Greidanus, Tjardus
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1900
3e, verm. en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2943
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200694
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theorie der rekenkunde ten behoeve van inrichtingen van middelbaar en van kweekscholen voor onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
92
De bewerking wordt ingericht als in het nevenstaande voorbeeld. Men
heeft dus gekregen:
ƒ 100 a ƒ 11,85 per £ is £ 8.8.9,3.
Vijfde voorbeeld. Herleid 0,75 M. tot yards en onderdeden.
Eén yard is gelijk 3 feet k 12 inches a 10 lines = 0,914 M.
750
Daar 1 yard =0,914 M. is, is 0,75 M. = yard, dus O y. De
750
breuk y. moet nu nog tot feet, enz. herleid worden; daar 1 y =
0,9 14/0,7 5_\ . 750 _ 750 X 3 _ 2250
91 4/ 750 \ yards 0.2.5.5 ' 914 " 914 ~ 914 ''
2 2 5 0^ _ ^ 422
1 828 ~ 914
4 2 2^ De breuk van 1 f. moet verder tot
506 4^^^ inches herleid worden, waartoe men
4570 den teller met 12 vermenigvuldigt,
4 9 4 cn vervolgens door den noemer 914
4 94ü'-^^ deelt. Enz.
4 5 7 0 Men vindt alzoo:
3 7 O 0,75 M. = yards 0.2.5.5.
Zesde voorbeeld. Hoeveel acres is 12,5 HA.?
Daar 1 acre = 40,47 A. is, verkrijgt men het gevraagde aantal acres,
door te zoeken, hoeveel maal 0,4047 HA. van 12,5 HA. kan afgenomen
worden. Door deeling vindt men dan: 12,5 HA. = 30,88 acres.
0,4 O 4 7 /I 2,5
4047/ 125000\30,88
1 2141
32376
3 5 2 4 0
32376
2 864.
171. We zullen thans nog door enkele voorbeelden laten zien, hoe
de hoofdbewerkingen verricht worden met die grootheden, welke niet
tiendeelig ingedeeld zijn. Uit den aard der zaak zijn deze bewerkingen
wat omslachtiger, dan het geval is met zulke grootheden, welke door
een tiendeelig getal kunnen voorgesteld worden.
Optelling. De som te bepalen van 57° 11'18", 100° 7 56", 12°50'10",
1°56'38", 29^17 4" en 11° 12'.