Boekgegevens
Titel: Theorie der rekenkunde ten behoeve van inrichtingen van middelbaar en van kweekscholen voor onderwijzers
Auteur: Greidanus, Tjardus
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1900
3e, verm. en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2943
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200694
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theorie der rekenkunde ten behoeve van inrichtingen van middelbaar en van kweekscholen voor onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
90
Tweede voorbeeld. Tot de hoofdeenheid te herleiden:
5i.'st. 12 sh. 8d. of 5.12.8.
Daar 1 shillings 12 pence, is 1 penny =: V,j sh.; evenzoo is 1 shilling
= 720 pound sterling. Derhalve heeft men: £ 5.12.8 = i.' 5.12«/,j =
M 5.12'/3 =£5 = X 5"/3„ = £ 5,633
20
Derde voorbeeld. In dagen uit te drukken: 15 d. 13u. 27m. 45s.
Daar 1 dag = 24 uur, is 1 uur='/n dag; verder 1 minuut ='/f,n
uur en 1 seconde = '/eo minuut. Dit geeft de volgende bewerking:
073/
15 d. 13 u. 27 m. 45 s. = 15 d. 13 u. 27^1, m. = 15 d. 13u. = 15 d.
1037/ 1077
13"/8o = d. = 15 d. = 15,5609 dagen.
169. Wanneer omgekeerd een grootheid is aangewezen door een
tiendeelig of een gebroken getal van de hoofdeenheid, kan men deze
grootheid in de eenheid en hare onderdeelen uitdrukken, zooals uit
de volgende voorbeelden blijken zal.
Eerste voorbeeld. De duur van het jaar is 365,2422 dagen;
hoeveel dagen, uren, minuten en seconden is dit?
Het aantal geheele dagen is 365. Voorts heeft men 0,2422 d., en
daar 1 dag = 24 uur is, heeft men 0,2422 dagen = 0,2422 X 24 uur
= 5,8128 uur, dus 5 volle uren. Eén uur = 60 min. dus 0,8128 u. =
0,8128 X 60 min. = 48,768 min., dus 48 volle minuten. Eén minuut =
60 seconden, dus 0,768 min. = 0,768 X 60 sec. = 46,08 seconden. Alzoo
heeft men:
365,2422 dagen = 365 d. 5 u. 48 m. 46 s.
Tweede voorbeeld. Hoeveel graden, minuten en seconden is
'/,, van een cirkelomtrek?
De cirkelomtrek wordt verdeeld in 360° a 60' a 60', dus omtrek
1440°
= van 360° = ^j- = 130'<'/„°; '»/j," = '»/,, X 60'= "««/„'=
'■^RO"
54"/,/; Vn' = "/u X 60" = jj = 32«/,,". Derhalve:
V,, van een cirkelomtrek = 130°54'32«/,,".
170. Met behulp van de vorige herleidingen kan men nu gemak-
kelijk de vreemde maten en gewichten uitdrukken in die van het
metrieke stelsel. Men begint dan met de onderdeelen, voor zoover die
aanwezig zijn, te herleiden tot een gebroken van die eenheid, wier
waarde in het metrieke stelsel gegeven is. Evenzoo met de herleiding
van buitenlandsch geld tot inlandsch. Ook de omgekeerde bewerking
laat zich gemakkelijk verrichten, zooals de onderstaande voorbeelden
nader doen zien.