Boekgegevens
Titel: Leesboek voor katholieke scholen
Deel: 3
Auteur: Griendt, A. van de
Uitgave: Arnhem: Van Mastrigt en Verhoeven, ca. 1902 *
8e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4257
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200678
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor katholieke scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
29
meesier verlell uil de IMjbelsclie Geschie-
denis ol uil de geschiedenis van ons V;,der-
land. Niels mooier dan de geschiedenis
van Jozef, die door zijn broeders als slaal
verkochl werd Dii is uil de Bijlielsche
Geschiedenis.
Uil de vaderlandsche geschiedenis heb
ik al eens hooren verlellen van een lurl-
schip en van Michiel de Ruyler; en van
dien man, die levend begraven moesl
worden.
Laalsl verleide meesier de geschiedenis
van de Franschen, die md heel veel sol-
dalen hier kwamen om hel heele land
Ie veroveren. Toen was er een man, die
hun den weg wees, en een ander liep
van zijn posl. Leelijk, he?
Als ik grool ben, mag ik al die mooie
vertellingen in een boek lezen, zegt meesier.
Dal zal nog veel prettiger zijn, denk
ik. Dan kati ik ze ook beier onthouden.