Boekgegevens
Titel: Leesboek voor katholieke scholen
Deel: 3
Auteur: Griendt, A. van de
Uitgave: Arnhem: Van Mastrigt en Verhoeven, ca. 1902 *
8e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4257
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200678
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor katholieke scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
18
kenen, Dil is niel moeilijk. Men legt IieÈ
blad neer op een lei oJ" op i)apier en dai>
kan men hel gemakkelijk uilleekenen.
Aan sommige planlen, bijvoorbeeld aan
peen ol worlelen, zillen vele lijoe, kleine
blaadjes. Die noeml men samen hel looi"
De Bakker.
De bakker heell een bakkerij en een
VNirikel, In de bakkerij wordt hel brood
gebakken Ook beschuil en koekjes bakt
hij daar. In den winkel komen de men-
schen hel brood koopen. Maar niel alle
menschen doen dal. Een bakker heelt
meestal zijn vaste klanten, waar hij ge-
regeld brood brengt Alle dagen rijdt
hij met zijn wagen naar de klanten en
brengt ieder, wat er noodig is; soms doet
hij dal wel tweemaal op een dag.
De menschen hebben graag eiken dag
versch brood. Weet gij wat versch brood