Boekgegevens
Titel: Leesboek voor katholieke scholen
Deel: 3
Auteur: Griendt, A. van de
Uitgave: Arnhem: Van Mastrigt en Verhoeven, ca. 1902 *
8e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4257
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200678
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor katholieke scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
17
Bladeren.
Ieder kiod weel. dal aan de boonrien
bladeren groeien. Miar ook aan andere
planten vindt men bladeren Aan groole
boomen zijn soms zeer kleine bladeren en
aan kleine planten dikwijls zeer groole
Aan één boorfi hebben alle bladeren den-
zelfden vorm. Toch zijn er Z'^er verschil-
lende vormen onder de bladeren. Sommige
.groole of kleine bladenm hebben een zeer
Iraaien vorm; andere zijn zeer eenvoudig.
Enkele bladeren zijn wollig, ol behaard,
andere zijn glad of glanzend.
Hel is heel aardig een blad van een
hoom lusschen de bladen van een boek te
leggen en Ie laten uitdrogen Als men hel
■dan uiiklopl, blijft alleen het geraamte van
het blad over. Dil gebeurt ook, als de
bladeren at vallen en op den g,rond door
de vochtigheid beginnen te verleren.
Ook IS hel niet onaardig de bladeren,
die een Iraaien vorm hebben, uit te tee-
2
i
i