Boekgegevens
Titel: Overal heen!: een reisje de wereld rond met de laarzen van den reuzeman: kleine bijdragen tot bevordering van natuur-, landen- en volkenkennis
Auteur: Goeverneur, J.J.A.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1873
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-205
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200667
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Overal heen!: een reisje de wereld rond met de laarzen van den reuzeman: kleine bijdragen tot bevordering van natuur-, landen- en volkenkennis
Vorige scan Volgende scanScanned page
80
Den volgenden dag was van dit groote feest geen spoor
meer voorhanden; de beelden had men in stukken ge-
slagen en in de dalkloof geworpen. Al die ontzettende
hoeveelheid boter was thans aan de raven en het wilde
gedierte prijsgegeven. Ieder jaar worden nieuwe stukken
vervaardigd. Met de bloemen verdwenen ook de pelgrims
en trokken naar hunne steppen terug.
42 CHINA EN DE THEEBOOM-
Uit het hooge, dun bevolkte Tibet willen wij ons nu
eens voor eenige oogenblikken te midden van het drukke
gewoel van Kanton, de grootste handelstad van China,
verplaatsen. Talrijke aan elkaar geketende vaartuigen
vormen daar bijzondere watervoorsteden, waarin bij tijden
wel eens tot bij de 100,000 menschen verblijf houden.
De handelswijk, waar de buitenlandsche kooplieden wonen,
staat met die vlottende huizen onmiddellijk in verband.
Groote balen en kisten worden voortdurend gelost en
geladen. Die bevatten thee, den dagelijkschen drank van
millioenen menschen, dien men in geheel West-Azië en
ook in Rusland, Amerika en Engeland ver boven de
koffie stelt. De thee is in talrijke landen nagenoeg de
algemeene volksdrank, en dus wil de omstandigheid, dat
Kanton de hoofdstapelplaats voor de thee is, natuurlijk
nog al iets zeggen. Waarom? — Men berekent, dat
China's theevelden eene ruimte van bij de anderhalf
millioen vierk. morgen land beslaan, en nu verbeeld ik
mij, dat 1500 millioen K. G. thee nog al geene kleinig-
heid is. Bij de 500 millioen gulden bedraagt de thee-
omzetting binnen- en buitenlands alleen bij de Chinee-
zen. En wat zou de wereld wel zeggen, indien de 100
millioen K. G. thee, welke China over zee en door ka-
ravanen verzendt, plotseling aan het buitenland onthouden
werden? Wat zouden de schipper en de kameeldrijver,
wat zouden de Russische, de Engelsche, Hollandsche en
Duitsche families, voor wie de thee reeds eene behoefte