Boekgegevens
Titel: Overal heen!: een reisje de wereld rond met de laarzen van den reuzeman: kleine bijdragen tot bevordering van natuur-, landen- en volkenkennis
Auteur: Goeverneur, J.J.A.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1873
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-205
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200667
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Overal heen!: een reisje de wereld rond met de laarzen van den reuzeman: kleine bijdragen tot bevordering van natuur-, landen- en volkenkennis
Vorige scan Volgende scanScanned page
75
dekt en eensklaps zagen wij wel een dertigtal daarvan
zich voor onze oogen met eigenaardig gerucht boven den
grond verhelfen en haastig voortbewegen, 't Rollen dier
zandgolven had veel van een nest slangen, die door
elkaar wemelden en krioelden. Dan op eens stoven zij
wel om en bij de acht voet dik en tot verschillende
hoogten van twintig tot honderd voet in de lucht op.
Spoedig echter werd de luchtstroom, die deze zandbergen
opjoeg, te mat, om hen nog langer in evenwicht te
houden, zoodat ze neerploften, om in deze zandzee weer
nieuwe, zich als golven voortbewegende duinen te vormen.
40- EENE PAARDENSLACHTERIJ BIJ DE KIRGIEZEN.
Tusschen Astrachan en China strekt zich de onmetelijke
hooggelegen steppe uit. Uren lange grasvlakten wisselen
met hemel hooge gebergten en groote meren en rivieren af.
Hier wonen de Kirgiezen, een wild nomadenvolk, half
herders en jagers, half krijgers en roovers. Zij behooren
tot den Tartaanschen volksstam, zijn slank en sierlijk
gebouwd, blank van huid, goedaardig, trotsch en traag.
Hunne vele kleine sultans betalen, de meesten althans,
schatting aan Rusland. Veeteelt, jacht en strooptochten
voorzien steeds rijkelijk in hunne geringe behoeften. Hun
roem en rijkdom zijn echter hunne kudden. Er zijn
mannen, die niet minder dan 4 tot 5000 paarden bezit-
ten, evenveel schapen en licht nog over de 1300 runde-
ren en 100 kameelen. Op éene weideplaats kan men
soms wel 30 tot 40,000 stuks vee zien. Als het gras
afgeweid is, breekt de geheele legerplaats — de aoul —
naar eene andere weide op. Ze zijn hartstochtelijke jagers;
zij weten uitmuntend met het geweer om te gaan en
valken en koningsarenden tot de jacht af te richten.
Wild levert hun de steppe in overvloed; maar bereharamen,
rendierstongen en maische reebouten, ja zelfs het fijne
vleesch der anders zoo geliefde ratten en muizen laat de